.

................Η αυξημένη κατανάλωση λαχανικών είναι μιά ισχυρότατη ασπίδα κατά του κορωνοιού..................Κοτέτσι:10 τετραγωνικά,σταύλο: 20 τετραγωνικά,κήπο: 100 τετραγωνικά,15 ρίζες ελιές κι ένα πηγαδάκι.Αυτά είναι που χρειάζονται για να αποκτήσουμε τη βάση για αυτάρκεια ...........Τουτη η γής θα προκόψει μόνο όταν ο άνθρωπος αποστασιοποιηθεί απο τη χρήση του χρήματος.Φαντάσου φίλε μου να έχεις λεφτά αλλά να έχουν χαθεί απο τη γή όλα τα ζώα,όλα τα ψάρια ,όλα τα πουλιά και όλα τα δέντρα και τα φυτά.Τότε τί θα μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά σου??.... . ....Πρόσφατες τιμές δημοπράτησης κηπευτικών (13-12-20) Ενδεικτικές Τιμές Κατώτερη DAFNIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0,47 ΕΧΤΑSIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0,41 0,48 ΤΟRRY ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0,45 ΤΟΜΑΤΑ GRUMIRA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0,40 ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ 0,40 0,50 ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠ Α ΟΔΠ 1,43 1,44 EXTASIS A ΠΙΣΤ 0,70 0,84 ΤΟΡΡΥ A ΠΙΣΤ 0,77 ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΠΙΣΤ 2,54 2,64 ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ Ο.Δ.Π. 0,40 0,46 ΑΓΓ ΕΣΩΤ. Ο.Δ. ΠΙΣΤ 0,30 0,34 ΤΟΜΑΤΑ GRUMIRA Α ΠΙΣΤ 0,81 ΕΧΤΑSIS A ΠΙΣΤ 0,84 ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ 1,00 ............................ ........ ........ .. ......................... ........... ......

Κυριακή, 28 Απριλίου 2019

Χριστός ἀνέστη!!

Αποτέλεσμα εικόνας για η ανάσταση του κυρίου εικόνα 
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. (τρίς)

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, 
προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν  
τόν μόνον ἀναμάρτητον.
Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν 
καί τήν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν και δοξάζομεν.
Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν,
ἐκτός σοῦ ἄλλον οὐκ οἵδαμεν,
τό  ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
∆εῦτε  πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν 
τήν τοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Ἀνάστασιν.
Ἰδοῦ γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
∆ιά παντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τήν Ἀνάστασιν αὐτοῦ.
Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς  
Θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστάς  Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου,
καθῶς προεῖπεν,
ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.

Σχετική εικόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου