.

................Η αυξημένη κατανάλωση λαχανικών είναι μιά ισχυρότατη ασπίδα κατά του κορωνοιού..................Κοτέτσι:10 τετραγωνικά,σταύλο: 20 τετραγωνικά,κήπο: 100 τετραγωνικά,15 ρίζες ελιές κι ένα πηγαδάκι.Αυτά είναι που χρειάζονται για να αποκτήσουμε τη βάση για αυτάρκεια ...........Τουτη η γής θα προκόψει μόνο όταν ο άνθρωπος αποστασιοποιηθεί απο τη χρήση του χρήματος.Φαντάσου φίλε μου να έχεις λεφτά αλλά να έχουν χαθεί απο τη γή όλα τα ζώα,όλα τα ψάρια ,όλα τα πουλιά και όλα τα δέντρα και τα φυτά.Τότε τί θα μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά σου??.... . ....Πρόσφατες τιμές δημοπράτησης κηπευτικών ............................ ........ ........ .. ......................... ........... ......

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Πως να δημιουργήσω και να καλλιεργήσω ενα βιολογικό ελαιώνα.Μια καλή πρόταση για τον ερασιτέχνη και όχι μόνον καλλιεργητή, αποτελεί η δημιουργία ενός βιολογικού ελαιώνα , από τον οποίο θα βγάζει το βιολογικό λάδι της χρονιάς.
 
Ας εξετάσουμε λοιπόν σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας βιολογικό ελαιώνα.
 
Τι να προσέξουμε, τι εδάφη να προτιμήσουμε, πως γίνετε η λίπανση, κυριότεροι εχθροί της ελιάς και λοιπές απορίες θα βρουν απαντήσεις…
 


Τοποθεσία βιολογικού ελαιώνα
Πριν τη δημιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να μελετηθούν και συνεκτιμηθούν οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες με περιορισμένη ηλιοφάνεια, μακρές περιόδους σκίασης και παγετόπληκτες περιοχές πρέπει όσο το δυνατό να αποφεύγονται.
 
Παραθαλάσσιες περιοχές και περιοχές που επικρατεί δροσερός καιρός και ψηλή σχετική υγρασία, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς κυρίως μήνες, δεν πρέπει να προτιμούνται, γιατί τέτοιες περιοχές ευνοούν ψηλές προσβολές από το Δάκο.
 
Είναι, επίσης μεγάλης σημασίας η αρχή ότι η τοποθεσία όπου θα εγκατασταθεί η βιολογική καλλιέργεια να μην επηρεάζεται από συμβατικούς ελαιώνες.
 
Σε επικλινή τοποθεσία πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας από μεταφορά νερών βροχής από συμβατικούς ελαιώνες ή άλλων συμβατικών καλλιεργειών.
 
Επίσης, αν είναι δυνατό, η φυτεία να είναι απομονωμένη με ψηλό φυσικό ανεμοθραύστη, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από ψεκασμούς που θα διενεργούνται σε συμβατικούς ελαιώνες ή σε άλλες καλλιέργειες.
 
Επιλογή εδαφών και μέτρα διόρθωσής τους
Βασικό μέλημα κάθε βιοκαλλιεργητή ελιάς είναι από την αρχή της μετατροπής ή της εγκατάστασης του ελαιώνα βιολογικής παραγωγής να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για να βελτιώσει σημαντικά τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους για κανονική θρέψη και ανάπτυξη των δέντρων.
 
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το έδαφος είναι ένας ζωντανός οργανισμός με πλήθος σημαντικών βιολογικών διεργασιών που με τη σειρά τους μπορούν να δίνουν τροφή στα ελαιόδεντρα.
 
Βαρετά εδάφη, με περιορισμένη συγκέντρωση οργανικής ουσίας, δεν βοηθούν τα ελαιόδεντρα να αναπτυχθούν και να αποδώσουν ικανοποιητικά.
 
Βαρετά και συνεκτικά εδάφη που συγκρατούν αρκετή υγρασία προκαλούν σηψιριζίες στα ελαιόδεντρα και περιορίζουν ή παρεμποδίζουν την πρόληψη διαφόρων θρεπτικών στοιχείων.
 
Εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία διορθώνονται, είτε με την προσθήκη οργανικής ουσίας ή ζωικής κοπριάς ή με την εφαρμογή χλωρής λίπανσης, που γίνεται με την ενσωμάτωση στο έδαφος μείγματος ψυχανθών (βίκος, κουκιά, μπιζέλι κτλ.) με αγρωστώδη φυτά, με στόχο την αύξηση της οργανικής ουσίας και του αζώτου.
 
Η χλωρή λίπανση είναι η πλέον φθηνή μέθοδος λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχει τόσο στο οικολογικό σύστημα (μη εξάρτηση στο εισαγόμενο ακριβό σύστημα οργανικής ουσίας), αλλά και από πλευράς καλλιεργητικής (ανταγωνισμός με κάποια ζιζάνια κτλ).
 
Επίσης, η προσθήκη οργανικής ουσίας στο έδαφος βελτιώνει τη δομή του, κάνει πιο εύκολη την καλλιέργεια του εδάφους από τα γεωργικά μηχανήματα και επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση και συγκράτηση της υγρασίας.
 
Εγκατάσταση ελαιώνα και ποικιλίες
Τα ελαιόδεντρα του βιολογικού ελαιώνα πρέπει να είναι φυτεμένα σε κανονικές αποστάσεις. Η πυκνή φύτευση δεν βοηθά τον κανονικό αερισμό τους. Στην αραιή φύτευση δεν γίνεται οικονομική εκμετάλλευση ολόκληρης της έκτασης του εδάφους.
 
Τα ελαιόδεντρα είναι προτιμότερο να έχουν ένα κορμό με κανονικό ύψος ώστε να διευκολύνονται οι αναγκαίες καλλιεργητικές φροντίδες και ο κανονικός αερισμός.
 
Οι καταλληλότερες ποικιλίες για βιοκαλλιέργεια θεωρούνται εκείνες που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στους εχθρούς και ασθένειες και είναι προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής.
 
Ποικιλίες εμβολιασμένες στην αγριοελιά παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις ασθένειες εδάφους και αναπτύσσουν μεγάλο ριζικό σύστημα.
 
Οι ποικιλίες «Κορωνέικη», «Ντόπια λαδοελιά» και δευτερευόντως η «Πικουάλ» παρουσιάζουν αρκετή ανθεκτικότητα στους εχθρούς και ασθένειες.
 
Για παραγωγή βρώσιμων ελιών, καλές θεωρούνται οι ποικιλίες «Ντόπια λαδοελιά», η «Καλαμών» και η «Μαντζανίλο».
 
Καλλιεργητικές φροντίδες
Θρεπτικές απαιτήσεις των ελαιόδεντρων
Σημαντικές ποσότητες από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία αζώτου, φωσφόρου και καλίου απομακρύνονται κάθε χρόνο από τον ελαιώνα λόγω των αναγκών του φυτού για βλαστική ανάπτυξη και παραγωγή.
 
Είναι φυσικό όταν οι απομακρυσμένες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες να σημειωθεί μείωση στην παραγωγή εκτός αν αυτά τα στοιχεία συμπληρωθούν.
 
Η ποσότητα των στοιχείων που πρέπει να προστεθούν στο έδαφος κάθε ελαιώνα εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους, τα διαθέσιμα αποθέματα, την ακολουθούμενη πρακτική καλλιέργειας (κλάδεμα, άρδευση κτλ.) και την παραγωγή του έτους.
 
Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να καταλήξει κανένας σε κάποια ιδανική στρατηγική λίπανσης που να ισχύει σε όλες τις συνθήκες, μπορεί όμως να ξεχωρίσει κάποιες γενικές κατευθύνσεις.
 
Πιο σημαντική παράμετρος είναι πάντοτε οι θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας, στην προκειμένη περίπτωση της ελιάς.
 
Πρώτο μέλημα είναι η αναπλήρωση τουλάχιστο των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνθηκαν με τη συγκομιδή και το κλάδεμα.
 
Έχει βρεθεί ότι κατά μέσο όρο 100 κιλά ελαιόκαρπου απομακρύνουν από το έδαφος: 0,9 κιλά Αζώτου (Ν), 0,2 κιλά Φωσφόρου (Ρ), 1,0 κιλό Κάλι (Κ) και 0,4 κιλά Ασβέστιο (Ca).
 
Πρέπει να συνεκτιμηθεί και μια ποσότητα θρεπτικών στοιχείων που δεσμεύεται στο έδαφος, σε μη αφομοιώσιμη μορφή (κυρίως σε Φωσφόρο και Κάλι) ή ακόμη χάνεται με έκπλυση προς τα κατώτερα στρώματα του εδάφους κυρίως σε Άζωτο.
 
Τρόποι λίπανσης
Η λίπανση του βιολογικού ελαιώνα στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους και στη στρατηγική που εξασφαλίζει μακροχρόνια βελτίωση της υφής και δομής του εδάφους παράλληλα με την αύξηση της γονιμότητας του.
 
Η λίπανση της ελιάς θα πρέπει να βασιστεί σε ένα πρόγραμμα διατήρησης και αναζωογόνησης του εδάφους των ελαιώνων.
 
Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται κυρίως στην εφαρμογή της μεθόδου της χλωρής λίπανσης με ψυχανθή, αγρωστώδη ή και μείγματα, στην προσθήκη κομπόστας από οργανικά υλικά, καθώς και στην προσθήκη ζωικής κοπριάς, η οποία απαραίτητα προέρχεται από ζώα πρώτιστα βιολογικής ή ακόμα εκτατικής εκτροφής.
 
Οικονομικός και πρακτικός τρόπος λίπανσης του βιολογικού ελαιώνα είναι η παρασκευή κομπόστας χρησιμοποιώντας τα φυτικά υπολείμματα του ελαιώνα με κοπριά από βιολογικής ή εκτατικής εκτροφής ζώα.
 
Ένας τρόπος παρασκευής οργανικής κομπόστας είναι η χρησιμοποίηση των φύλλων ελιάς από τα ελαιοτριβεία μαζί με ένα ποσοστό 10-20% περίπου κοπριά αιγοπροβάτων. Η κατασκευή αυτού του τύπου οργανικής κομπόστας στοιχίζει, γι’ αυτό χρησιμοποιείται συνήθως τα πρώτα 3-4 χρόνια μετατροπής του ελαιώνα σε βιολογικό.
 
Τα επόμενα χρόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν φύλλα ελιάς και άλλα φυτικά υπολείμματα μαζί με 20-40% ελαιολύματα από τις δεξαμενές των ελαιουργείων.
 
Ως γνωστό τα απόβλητα των ελαιοτριβείων έχουν καλή περιεκτικότητα σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία, σε οργανική ουσία και σε μικροοργανισμούς.
 
Η καλύτερη περίοδος τοποθέτησης της κομπόστας είναι αμέσως μετά τη συγκομιδή. Για κάθε δεκάριο συστήνονται κατά μέσο όρο 2 κυβικά μέτρα κομπόστας.
 
Η λίπανση συμπληρώνεται με την ενσωμάτωση της φυσικής βλάστησης του ελαιώνα, με την ενσωμάτωση των φύλλων και κλαδιών πάχους μέχρι 5 εκ. που θρυμματίζονται με την καλλιέργεια, με τη χρήση ειδικών μηχανικών εργαλείων θρυμματιστών, καθώς και με τη χρήση των απόνερων των ελαιοτριβείων.
 
Η καταστροφή της φυσικής βλάστησης (αγριόχορτων) γίνεται με μηχανική καλλιέργεια ή, στα μέρη που δεν μπορεί να εργαστεί το τρακτέρ, με χορτοκοπτική μηχανή πλάτης.
 
Η καλλιέργεια του εδάφους γίνεται αμέσως μετά το κλάδεμα και την τοποθέτηση της οργανικής κομπόστας, έτσι ώστε με την καλλιέργεια να γίνεται και ενσωμάτωση της στο έδαφος.
 
Οι πιο πάνω ποσότητες έχουν στόχο τη γενική κάλυψη των αναγκών και το λεγόμενο «χτίσιμο» της γονιμότητας του εδάφους.
 
Οι χημικές αναλύσεις εδάφους δείχνουν την εικόνα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, ενώ η φυλλοδιαγνωστική το επίπεδο των θρεπτικών στοιχείων που μπόρεσε να προσλάβει το φυτό.
 
Χρόνος και τρόπος εφαρμογής:
Πιο κατάλληλη εποχή για την προσθήκη θρεπτικών στοιχείων είναι το φθινόπωρο, από την άποψη ότι θα πρέπει το οργανικό λίπασμα να μπορέσει να αξιοποιήσει όσο καλύτερα γίνεται τις χειμερινές βροχοπτώσεις για να διαλυθεί και να προσληφθεί από τα ελαιόδεντρα.
 
Συστήνεται επιφανειακός διασκορπισμός των θρεπτικών στοιχείων και μετά ελαφριά ενσωμάτωση τους με καλλιεργητή φρέζα κτλ.
 
Άρδευση
Η ελιά θεωρείται από τα πιο ανθεκτικά φυτά στην ξηρασία. Παρά τις ξηροφυτικές της ιδιότητες, η ελιά για να αναπτυχθεί και αποδώσει οικονομικά ως δενδρώδης καλλιέργεια απαιτεί την επάρκεια εδαφικής υγρασίας.
 
Η άρδευση της ελιάς δεν επιδρά θετικά μόνο στη βλάστηση, ανθοφορία, καρποφορία και κατ’ επέκταση στην αύξηση των αποδόσεων αλλά και στον περιορισμό της παρενιαυτοφορίας των δέντρων.
 
Η ελιά έχει ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις σε νερό τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο όπου διαφοροποιούνται οι ανθοφόροι οφθαλμοί, τον Απρίλιο-Μάιο, όπου έχουμε την άνθηση και καρπόδεση της ελιάς και τον Ιούνιο όπου είναι η περίοδος σκλήρυνσης του πυρήνα.
 
Επίσης, η άρδευση της ελιάς κατά τους θερμούς μήνες περιορίζει τη συρρίκνωση του καρπού. Η ποσότητα του νερού και συχνότητα άρδευσης εξαρτάται από την ανάπτυξη του δέντρου, το βλαστικό στάδιο, την εποχή, το έδαφος, το σύστημα άρδευσης και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.
 
Ενδεικτικά, οι απαιτήσεις της ελιάς σε νερό κυμαίνονται από 400-450 κυβικά μέτρα/δεκάριο/έτος για τις επιτραπέζιες ποικιλίες και 200 κυβικά μέτρα/δεκάριο/έτος για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες.
 
Τέλος, για την ορθολογιστική χρήση του νερού συστήνεται η χρήση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης (σταγόνες, μικροεκτοξευτήρες), καθώς και η εφαρμογή ωραρίων άρδευσης.
 
Κλάδεμα
Το κλάδεμα των ελαιόδεντρων είναι μια σημαντική εργασία που αποσκοπεί στην προσαρμογή της ανάπτυξης και καρποφορίας των δέντρων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και στις καλλιεργητικές μας επιδιώξεις, ιδιαίτερα στην προστασία από εντομολογικές παθήσεις και στη διευκόλυνση της συγκομιδής των ελιών, που είναι το κύριο οικονομικό κόστος της ελαιοκαλλιέργειας.
 
Στα ελαιόδεντρα βιολογικής παραγωγής γίνονται δύο τύποι κλαδέματος.
Το κλάδεμα διαμόρφωσης και το κλάδεμα ανάπτυξης και καρποφορίας.
• Κλάδεμα διαμόρφωσης γίνεται συνήθως στα νεαρά δέντρα, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθεκτικού σκελετού και ενός σχήματος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μηχανικής ελαιοσυλλογής.
• Κλάδεμα καρποφορίας γίνεται στα παραγωγικά δέντρα, για εξασφάλιση αερισμού και φωτισμού, σταθερής καρποφορίας και καλής ποιότητας καρπού.
 
Σωστή διαχείριση των εχθρών των ελαιοδέντρων
Η σωστή διαμόρφωση των ελαιόδεντρων, με το κλάδεμα, η εδαφοκάλυψη, η λίπανση και η άρδευση, καθώς και η διατήρηση φυσικής ισορροπίας συντελούν στην αποφυγή προσβολών από εχθρούς της ελιάς.
 
Ο σοβαρότερος εντομολογικός εχθρός είναι ο Δάκος της ελιάς. Η αντιμετώπιση του στηρίζεται στα μέσα μαζικής παγίδευσης με τη χρήση διαφόρων τύπων παγίδων.
 
Με τη μέθοδο αυτή επιδιώκεται η σύλληψη όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού τέλειων εντόμων του Δάκου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του σε επίπεδα που δεν προκαλούν οικονομική ζημιά.
 
Οι παγίδες που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι αυτοσχέδιες, που βασίζονται σε διάλυμα πρωτεΐνης για προσέλκυση του Δάκου ή σε έτοιμες παγίδες που υπάρχουν στην αγορά. Οι τελευταίες είναι χάρτινες εμποτισμένες με εντομοκτόνο και ελκύουν το Δάκο με φερομόνη και αμμωνία.
 
Όταν τοποθετούνται έγκαιρα και ο πληθυσμός του Δάκου είναι σχετικά χαμηλός, η προσβολή στον καρπό είναι περιορισμένη και σε ανεκτό επίπεδο. Αντίθετα, σε ψηλό πληθυσμό του Δάκου το αποτέλεσμα συνήθως δεν είναι ικανοποιητικό.
 
Τα Λεπιδόπτερα έντομα, όπως ο Ρυγχίτης, ο Πυρηνοτρήτης, η Μαργαρόνια και η Ζευζέρα πρέπει να παρακολουθούνται στενά από το γεωπόνο σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους αγρότες, με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων, όπως οι παγίδες φερομόνης.
 
Η Ζευζέρα δημιουργεί προβλήματα στα ελαιόδεντρα και δύσκολα αντιμετωπίζεται.
 
Από τα Ημίπτερα, τα Κοκκοειδή Saissetia olea (Λεκάνιο) και η Parlatoria oleae, καθώς και η Ψύλλα Euphyllura olivina, δυνατό να προκαλέσουν ζημιές. Αντιμετωπίζονται με καλό κλάδεμα και αερισμό των δέντρων, καθώς και με τη συμβολή των ωφέλιμων εντόμων.
 
Ο Φλοιοτρήβης αποτελεί συνήθως πρόβλημα σε αδύνατα δέντρα. Αντιμετωπίζεται με καλλιεργητικά μέτρα, όπως καταστροφή με κάψιμο των κλαδιών που κόβονται με το κλάδεμα και κατάλληλη άρδευση και λίπανση.
 
Συνεχής θα πρέπει να είναι η προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας και αύξησης του πληθυσμού των ωφέλιμων εντόμων και ζώων στην περιοχή για απαλλαγή από την ανάγκη κάποιων επεμβάσεων, κάτι που μειώνει το κόστος παραγωγής αλλά ωφελεί και το περιβάλλον.
 
Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ο έλεγχος των «επιβλαβών» εντόμων γίνεται είτε με παγίδες είτε με επιλεγμένα φυσικά εντομοκτόνα, μη τοξικά για τον άνθρωπο, που επιτρέπονται στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας (Θειάφι, Βάκιλος Θουριγγίας, Ροτενόνη, Πύρεθρο, ειδικά λάδια κτλ).
 
Συγκομιδή, Έκθλιψη του ελαιόκαρπου και τυποποίηση
Στόχος της ελαιοβιοκαλλιέργειας είναι η παραγωγή εξαίρετου παρθένου ελαιόλαδου, με όλα τα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά άριστης ποιότητας.
 
Κατά τη συγκομιδή ο καρπός δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το έδαφος και να μεταφέρεται όσο το δυνατό γρηγορότερα στο ελαιοτριβείο.
 
Η έκθλιψη πρέπει να γίνεται χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, και αν το ελαιοτριβείο δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιολογική έκθλιψη, πρέπει να έχει καθαριστεί και πλυθεί σχολαστικά πριν την επεξεργασία και έκθλιψη του βιολογικού ελαιόκαρπου. Είναι όμως καλύτερα η έκθλιψη του βιολογικού ελαιόκαρπου να γίνεται από εξειδικευμένα «βιολογικά ελαιοτριβεία».
 
Η αποθήκευση του βιολογικού ελαιόλαδου μέχρι και την τελική τυποποίηση του πρέπει να γίνεται σε δοχεία κατασκευασμένα από κατάλληλο ανοξείδωτο χάλυβα και να φυλάγεται σε δροσερή και ξηρή αποθήκη.

Mini θερμοκήπιο στο σπίτι από πλαστικά μπουκάλια

11-mini-thermokipio

 
11-mini-thermokipio 
 
Με τo κρύα, τα ευαίσθητα βιολογικά φυτά ή οι βιολογικοί σπόροι που έχουμε φυτέψει, χρίζουν προστασίας. Δείτε μια έξυπνη ιδέα για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε mini θερμοκήπια από πλαστικά μπουκάλια.
 
 
Με ένα μαχαίρι κόψτε τον πάτο του μπουκαλιού και το θερμοκήπιο σας είναι έτοιμο. Για καλύτερο αερισμό μπορείτε να ανοιγοκλείνετε το καπάκι όποτε χρειάζεται.
 
30-thermokipio
 
30-thermokipio-2
 
 
Για τα μεγαλύτερα φυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερα μπουκάλια.
 
Καλή επιτυχία λοιπόν στο βιολογικό σας κήπο και τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα…
 
30-thermokipio-3
 

Τί φόρο θα πληρώνετε εάν πουλάτε προϊόντα σε πλαστικές σακούλες. Πώς να τον αποφύγετε, τα πρόστιμα και οι αλλαγές στην ταμειακή

28-sakoula-

Τί φόρο θα πληρώνετε εάν πουλάτε προϊόντα σε πλαστικές σακούλες. Πώς να τον αποφύγετε, τα πρόστιμα και οι αλλαγές στην ταμειακή
 
Το 2018 η κατακρεουργημένη από τους φόρους, εμπορική τάξη, υποδέχεται ένα ακόμα χαράτσι. Το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία.
Η αλήθεια είναι πως εάν η κυβέρνηση είχε στα αλήθεια, περιβαλλοντικές ευαισθησίες, πολύ απλά θα καταργούσε τις πλαστικές σακούλες.
 
Με ποια λογική, η κακή πλαστική σακούλα, μετατρέπεται σε καλή, όταν είναι το κράτος να εισπράξει ζεστό χρήμα ; 
 
Απλά, βρέθηκε ένας ακόμα τρόπος, επιβολής φόρου, συγκαλυμμένος φυσικά, μέσα σε ένα περιτύληγμα, περιβαλλοντικής ευαισθησίας !!!
Το χαράτσι της σακούλας
Δείτε τί φόρο θα πληρώνετε, τι αλλαγές πρέπει να κάνετε στην ταμειακή σας μηχανή, τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, πως θα αποφύγετε το νέο φόρο και τί πρόστιμο σας περιμένει.
 

 
ΝΕΟ περιβαλλοντικό τέλος σε πλαστικές σακούλες 0,03 € +ΦΠΑ=0,04€ , βάση της από 20/12/2017 οδηγία ΠΟΛ.1211/2017
 
Αν πουλάτε εμπορεύματα σε πλαστικές σακούλες τότε από 1/1/2018 θα πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες :
1. Να αλλάξετε την ταμειακή μηχανή σας με προσθήκη είδους ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ το οποίο θα εμφανίζεται σαν ξεχωριστή κατηγορία προϊόντος στο ημερήσιο Ζ της ταμειακής σας, και θα χρεώνεται ξεχωριστά από τα εμπορεύματά σας σε κάθε απόδειξη που θα δίνετε 0,03€ ανά σακούλα προ ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα το αποδίδετε στο κράτος ανά τρίμηνο αν δίνετε πλαστική σακούλα πάχους κάτω των 50 μικρά (μm ρωτήστε το προμηθευτή σας).
 
2. Αν όμως η πλαστική σακούλα έχει πάχος από 50 μέχρι 70 μικρά (μm) (ρωτήστε τον προμηθευτή σας αν έχετε χοντρές σακούλες, για το πάχος τους), τότε ναι μεν θα χρεώνετε στο πελάτη τη σακούλα στο παραστατικό πώλησης, κατ΄ ελάχιστο στο κόστος αγοράς της, αλλά δεν θα δίνετε το τέλος στο κράτος. Δωρεάν διάθεση της σακούλας δεν επιτρέπεται.
 
3. Να αναρτήσετε σήμανση σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή με το κείμενο «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 3 λεπτών του ευρώ, με σκοπό τη μείωση χρήσης τους»
 
4. Οι λεπτές πλαστικές σακούλες (κάτω των 50 μικρών πάχος) θα πρέπει να έχουν σειριακό κωδικό και σήμανση η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ)


 
5. Αυτά ισχύουν είτε για πωλήσεις λιανικής είτε για τιμολόγια αν δίνετε πλαστικές σακούλες.
 
6. Το τέλος αυτό θα το αποδώσετε στην εφορία με νέα ειδική δήλωση όπως στο ΦΠΑ κάθε τρίμηνο.
 
7. Έλεγχοι για το θέμα αυτό θα γίνονται από την εφορία και προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης.
 
Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την πρακτική εφαρμογή της νέας αυτής υποχρέωσης, όπου ενδεχομένως υπάρξουν και άλλες διευκρινιστικές λεπτομέρειες, συστήνεται να προετοιμαστείτε κατάλληλα ως ανωτέρω ή/και να εξετάσετε την προμήθεια σακουλών πάχους μεταξύ 50 έως 70 μικρά, ώστε να αποφύγετε την καταβολή του τέλους, και να έχετε μόνο τις λοιπές υποχρεώσεις σήμανσης και χρέωσης που προαναφέρθηκαν.

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Θα ζήσω ελεύθερο πουλί,κι όχι κορόιδο στο κλουβίίίί.....Ωπα!!


O Αετός Στο… ΚοτέτσιΜια άνοιξη ένας αγρότης διασκέδαζε καθημερινά μ’ ένα ζευγάρι αετών που τους έβλεπε να πετούν, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν κοντά στο κτήμα του.


Όταν μετά από μερικές μέρες τους έχασε, πήγε στον τόπο όπου είχε εντοπίσει ότι κατέβαιναν, για να δει τι υπήρχε εκεί, βρήκε μια εγκαταλειμμένη φωλιά μ’ ένα αυγό μέσα. Πήρε το αυγό, το πήγε στο κοτέτσι και το έβαλε μαζί με τα αυγά μιας κότας, με την ελπίδα να το κλωσήσει εκείνη, να γεννηθεί το αετόπουλο, να μεγαλώσει και να πετάξει.
Σε δύο βδομάδες το αυγό άνοιξε και ένα υγιέστατο αετόπουλο γεννήθηκε. Ζώντας ανάμεσα στα κοτόπουλα, άρχισε σιγά σιγά να μαθαίνει και να συνηθίζει τους τρόπους τους και να θρέφεται με το καλαμπόκι που ο αγρότης τα τάιζε. Ξαφνικά ένα ηλιόλουστο πρωινό βλέπει από πάνω του πουλιά να πετάνε. ‘Τι θαυμάσιο είναι να πετάς έτσι! Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να πετάξω κι εγώ’ σκέφτηκε.
Μόλις είπε την ιδέα του στα κοτόπουλα, εκείνα γέλασαν και του απάντησαν: ‘Τι ηλίθια ιδέα! Εσύ είσαι κοτόπουλο. Τα κοτόπουλα δεν πετούν! . Ποτέ δε θα μπορέσεις να πετάξεις,! ό,τι κι αν κάνεις’. Η μητέρα του φοβισμένη του είπε: ‘Αν προσπαθήσεις να πετάξεις, θα πέσεις πάνω στα σύρματα του κοτετσιού και θα σπάσεις τα φτερά σου’. Ο κόκκορας πατέρας του συμπλήρωσε με το λογικό επιχείρημα: ‘Ακόμα κι αν πετάξεις, θα είναι πολύ δύσκολο να βρεις τροφή, θα πεινάσεις και θα πεθάνεις’.Όλα τα κοτόπουλα συμφώνησαν ότι το μικρό αετόπουλο δεν έπρεπε να προσπαθήσει να πετάξει. ‘Είναι ονειρεμένα να πετάς ψηλά όπως τα πουλιά’ έλεγε και ξαναέλεγε στον εαυτό του. ‘Επιθυμώ τόσο πολύ να το καταφέρω’. Κοίταζε και ξανακοίταζε τα πουλιά που πετούσαν στον αέρα και άρχισε να μελαγχολεί. Αλλά ποτέ δεν προσπάθησε. Πίστεψε τα κοτόπουλα. Όσο οι μέρες περνούσαν, το αετόπουλο όλο και λιγότερο μίλαγε για το πέταγμα. Δεν μπορούσε όμως να βγάλει από την καρδιά του τη μεγάλη του επιθυμία να πετάξει. Η θλίψη κι ο καημός του άρχισαν σιγά σιγά να κατασπαράζουν το σώμα του. Η τροφή και η επιθυμία για ζωή έχασαν κάθε νόημα για εκείνο.
Πέρναγε όλο και περισσότερες ώρες μόνο του, συχνά μέσα στο πέτρινο κοτέτσι. Κάποια μέρα ο αγρότης παρατήρησε ότι έλειπε από την αυλή του κοτετσιού. Πίστεψε ότι το αετόπουλο μεγάλωσε και πέταξε, αλλά! πήγε να το επαληθεύσει. Το κοτέτσι ήταν σκοτεινό, αλλά όταν άναψε το φως, μέσα σε μια γωνία είδε ένα σωρό από μαύρα φτερά. Τα σήκωσε και ήταν το αετόπουλο. Είχε πεθάνει από τη θλίψη του.”
__
Το δίδαγμα της ιστορίας λοιπόν είναι να μην πάψει ποτέ κανείς να πιστεύει ότι είναι αετόπουλο και ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Το να βρει κανείς τους δρόμους της ζωής δεν είναι ποτέ ζήτημα γνώσης και συμβουλών, αλλά η ανακάλυψη της ίδιας της ψυχής μας.Και αυτό μόνο ο εαυτός μας μπορεί να το επιτύχει.

Πολλοί από εμάς αν κάνουμε την εσωτερική αναζήτηση μας, θα συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αετόπουλα που ζούμε σε κοτέτσι, και ψάχνοντας γύρω μας για κοτόπουλα, θα δούμε πολλά. Στο χέρι μας είναι να ανακαλύψουμε λύσεις και τρόπους να πετάξουμε μακριά από το δικό μας κοτέτσι.
Πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να δοκιμάσουμε. Αν δοκιμάσουμε, θα πετύχουμε κάτι. Κι αν πετύχουμε, θα πιστέψουμε στον εαυτό μας. Κανείς δεν γεννιέται με πίστη, με τσαγανό, με κουράγιο και όνειρα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ίδιας της ζωής μας. Αρκεί να ζούμε το ταξίδι της μαθησιακά. Να μαθαίνουμε και να βελτιωνόμαστε συνεχώς από τις εμπειρίες μας, τα λάθη, τις αποτυχίες, τις επιτυχίες, τις δικές μας και των άλλων. Να παρατηρούμε και να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μας. Να εντοπίζουμε τους περιορισμούς, τις ευκαιρίες, και τις απειλές που υπάρχουν μέσα σε αυτό.


ΠΗΓΗ

Το διαβάσαμε από το:http://thesecretrealtruth.blogspot.com


Καλή Χρονιά!!

Τι προβλέπει η απόφαση για τις 120 δόσεις στα ταμεία για επαγγελματίες και αγρότες με μικρά χρέηΟφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεια οι οποίες δημιουργήθηκαν εως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα αφορα η διαδικασία ένταξης σε ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με χρέη έως 50.000 ευρώ.
Η σχετική υπουργική απόφαση της υπουργού Εργασιας Ε.Αχτσιόγλου δημοσιεύεται εντός των ημερών. Οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρυθμιση θα υποβάλλονται έως τις 31.12.2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, έως 50.000 ευρώ οφείλουν 1.062.626 άτομα. Οι οφειλές τους -μαζί με τα πρόσθετα τέλη- ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, δηλαδή ανέρχονται στο ένα τρίτο των συνολικών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ.
Όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση,στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Κριτήρια υπαγωγής: για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.
Ορισμός εισοδήματος:Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
Αριθμός δόσεων:
1. Για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Εφόσον το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων αναπροσαρμόζεται αναλόγως.
2. Ρύθμιση για οφειλές 3.000 – 50.000
Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
Διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
3. Ρύθμιση για οφειλές έως 3.000
Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Όπως προβλέπεται στην ίδια απόφαση η ρύθμιση χάνεται και κατά συνέπεια το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο καθίσταται εκ νέου απαιτητό, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
α. μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις,
β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Τα φυτά αισθάνονται - νιώθουν;

Τα φυτά ανταποκρίνονται στους τραυματισμούς

Όταν γίνεται αυτό, ο ρυθμός της αναπνοής τους γίνεται πιο γρήγορος, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν τραυματίζεται ένας άνθρωπος!


τραυματισμός

Παρ’ όλα αυτά αυτή η αύξηση του ρυθμού της αναπνοής οφείλεται στη χρησιμοποίηση του αποθηκευμένου φαγητού για να αποκατασταθεί η ζημιά ή για να δημιουργηθούν νέα κύτταρα. 


Εάν ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός, αυτή η διαδικασία αναστέλλεται και το φυτό πεθαίνει.


φυτό νιώθει

Συχνά, ο ρυθμός της ανθρώπινης αναπνοής αυξάνεται ως αποτέλεσμα της επίδρασης του εγκεφάλου στα επακόλουθα του τραυματισμού. 

Όμως μέχρι τώρα κανείς δε μπόρεσε να εξομοιώσει κάποιο συγκεκριμένο όργανο ενός φυτού με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος επιτρέπει στους ανθρώπους να σκέφτονται, που θα χειριστεί μία κατάσταση τραυματισμού.

Όταν πέφτει ένα φύλλο πονάει το δέντρο;


Αρχικά να αναφέρουμε ότι τα δέντρα δεν πονάνε. Πόνος σημαίνει τραυματισμός, και ο τραυματισμός αυτός γίνεται αντιληπτός με το νευρικό σύστημα. Φυσικά, το δέντρο δεν έχει νευρικό σύστημα, άρα δεν πονάει με την έννοια που ορίζουμε τη λέξη πόνος.

φύλλο πέφτει από το δέντροΈνα ξεραμένο φύλλο όταν πέφτει από το δέντρο, το ίδιο το δέντρο δημιούργησε αυτή την κατάσταση (το ξέρανε), κι έτσι αποτελεί η αποχώρηση αυτή, μια φυσιολογική διαδικασία.

Το δέντρο δηλαδή, προετοίμασε την αποχώρηση του φύλλου.

Τώρα, αν το φύλλο είναι υγιές και για παράδειγμα το κόψουμε, τότε το δέντρο "τραυματίζεται", παθαίνει μια ελάχιστη ζημιά, η οποία δεν μεταφράζεται με τη λέξη "πόνος", γιατί τα δέντρα, αν και τραυματίζονται, δεν πονάνε. Ένα ζωτικό κομμάτι που του έδινε ζωή, αποχώρησε χωρίς τη συγκατάθεσή του, κι έτσι, είναι μια απώλεια για αυτό.

Έτσι, μέσα στο πρόγραμμα κι αυτό, το δέντρο φροντίζει να επουλώσει την πληγή και να αναπληρώσει την απώλεια αυτή.

Ενώ όταν το φύλλο πέσει αφού έχει ξεραθεί (όχι λόγω κάποιας αρρώστιας ή επειδή φαγώθηκε σε κάποια σημεία), δεν προκαλείται τραυματισμός του δέντρου, μιας και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. 


Σκεφτείτε όπως για παράδειγμα, όταν εμείς πάμε στην τουαλέτα.

Όταν σπάσει ένα κλαδί με πολλά φύλλα, τότε η ζημιά και ο τραυματισμός του δέντρου, είναι πολλαπλάσια. Αν η ζημιά είναι ακόμα μεγαλύτερη και οι συνθήκες διαβίωσής του είναι δύσκολες (έλειψη νερού - ήλιου), τότε υπάρχει περίπτωση το δέντρο να μην καταφέρει να επουλώσει τις πληγές του κι έτσι να πεθάνει.

Είναι όπως όταν έχουμε ένα ατύχημα: ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς και ανάλογα με τις συνθήκες θεραπείας της ζημιάς, καταφέρνουμε να επιζήσουμε ή όχι.

πέφτει φύλλο
Έτσι, όταν ένα φύλλο πέφτει από το δέντρο οικειοθελώς, τότε δεν αποτελεί τραυματισμό του δέντρου. Ενώ όταν πέσει ένα φύλλο από το δέντρο ενώ ήταν υγιές, τότε αποτελεί τραυματισμό κι αν είχε νευρικό σύστημα, το δέντρο θα πονούσε!

Βεντούζες: Πόσο αποτελεσματικό είναι το γιατροσόφι της γιαγιάς

Βεντούζες: Πόσο αποτελεσματικό είναι το γιατροσόφι της γιαγιάς

Οι βεντούζες είναι μια πανάρχαια θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται στην εφαρμογή ποτηριών με θερμότητα στο δέρμα.
Οι πρώτες αναφορές στη συγκεκριμένη μέθοδο υπάρχουν στα κείμενα του Ιπποκράτη. Στον κλινικό του κατάλογο, ο Ιπποκράτης συνιστά τις βεντούζες, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση της στηθάγχης και των διαταραχών του εμμηνορυσιακού κύκλου. Ο Ιπποκράτης προτείνει οι βεντούζες να είναι μικρές σε διάμετρο, κωνικές σε σχήμα και ελαφρές, ακόμη και αν η ασθένεια για την οποία προορίζονται βρίσκεται βαθιά στο σώμα.
Τον 19ο αιώνα οι βεντούζες δέχτηκαν σκληρή κριτική από την ιατρική κοινότητα, τις τελευταίες δεκαετίες όμως έχουν ξαναανακαλυφθεί οι θεραπευτικές τους ιδιότητες.
bigstock 182640097
Στην Ελλάδα είναι αρκετά διαδεδομένες, ειδικά στα χωριά, ως βασικός τρόπος αντιμετώπισης του κρυολογήματος και της γρίπης. Έχει επικρατήσει η άποψη ότι αν π.χ. «σου κόψει βεντούζες η γιαγιά, θα γίνεις περδίκι». Ο κλασικός τρόπος που εφαρμόζονται οι βεντούζες είναι με μικρά ή μεγάλα ποτήρια τα οποία θερμαίνονται με ένα φλεγόμενο πιρούνι στο οποίο έχει τοποθετηθεί βαμβάκι με οινόπνευμα (σαν στουπί). Αμέσως τοποθετούνται πάνω στο δέρμα, συνήθως στην πλάτη, με αποτέλεσμα το δέρμα να φουσκώνει. Αφού μείνουν για λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρούνται και στη συνέχεια γίνεται μασάζ με οινόπνευμα ή αλοιφή τύπου βιξ. Πριν γίνει η εφαρμογή, το δέρμα πρέπει να έχει αλειφθεί με λάδι για είναι ομαλή η κίνηση.
Η αναρρόφηση που γίνεται με τα ποτήρια διεγείρει τη ροήκυρίως του αίματος και της λέμφου, στην περιοχή όπου εφαρμόζεται. Με τον τρόπο αυτόn κινητοποιείται το αίμα και η λέμφος σε επίπεδο δέρματος και μυϊκού ιστού τόσο στην περιοχή εφαρμογής της βεντούζας όσο και στις γειτονικές περιοχές απ' όπου αναρροφώνται. Αποτέλεσμα αυτού είναι η βελτίωση της αιμάτωσης και της οξυγόνωσης των τοπικών ιστών. Με βάση αυτή την αρχή, οι βεντούζες χρησιμοποιούνται για τη χαλάρωση καταπονημένων μυών.
Συνοπτικά, λέγεται ότι οι βεντούζες έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα γιατί:
- βελτιώνουν την ελεύθερη ροή του αίματος,
- αφαιρούν τις τοξίνες από τον οργανισμό,
- μειώνουν το οίδημα και τον πόνο,
- λύνουν συμφύσεις,
- ανακουφίζουν από ρευματικούς ή αρθριτικούς πόνους,
- ανακουφίζουν το αναπνευστικό, ειδικά όταν υπάρχει βήχας, άσθμα και κρύωμα,
- ανακουφίζουν από τους πόνους της περιόδου.
Οι βεντούζες αντενδείκνυνται αν υπάρχει υψηλός πυρετός, έντονες κράμπες, αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις, έλκη σε περιοχές με πολύ λεπτή επιδερμίδα, στους μαστούς, στην περιοχή της κοιλιάς και της μέσης κατά την εγκυμοσύνη, πάνω από την καρδιά, πάνω από βασικά αιμοφόρα αγγεία, σε ανθρώπους ιδιαίτερα ευαίσθητους σε αιματώματα, σε περιοχές που ακόμη είναι ορατά σημάδια από προηγούμενες βεντούζες κ.ά.
Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να κάνετε βεντούζες σε κάποιον αν δεν ξέρετε πως γίνεται ή να δεχθείτε να σας το κάνει κάποιος που δεν εμπιστεύεστε, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, τόσο από τη διαδικασία, όσο και από την κακή χρήση των εύφλεκτων υλικών που απαιτούνται.