.

.......Η Αγροσελίδα σε νούμερα:Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα 35.702 Πλήρες ιστορικό προβολών σελίδων 2.004.632.......... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Ακτινιδιά.Μια καλή καλλιέργειαΗ ακτινιδιάαναπτύσσεται ικανοποιητικά σε εδάφη πηλοαμμώδη ή πηλώδη με καλή υδατοχωρητικότητα και στράγγιση ώστε να υπάρχει δυνατότητα απόπλυσης των αλάτων, στη συγκέντρωση των οποίων είναι ευαίσθητη –ιδιαίτερα σε Νάτριο - και να μην προσβάλλεται από φυτόφθορα.Προτιμά εδάφη ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα (pH 6-7). 
Έχει μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο γεγονός που δικαιολογεί την επιφανειακή ανάπτυξη του ριζικού της συστήματος. Εξ' αιτίας αυτού κι ακόμη επειδή παρουσιάζει 
μεγάλη ανάπτυξη του φυλλώματος χρειάζεται συχνά ποτίσματα. 
Εκτιμάται ότι από τις αρχές Μάιου ως το τέλος Σεπτεμβρίου η Ακτινιδιά χρειάζεται περίπου 1000m³ νερού με την εξής κατανομή: Μάιος 100, Ιούνιος 200, Ιούλιος 250, Αύγουστος 250, Σεπτέμβριος 200. Η συχνότητα των αρδεύσεων από τα μέσα Ιουνίου ως το τέλος Αυγούστου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από των υπόλοιπων μηνών. Η Ακτινιδιά είναι ευαίσθητη και στη χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία.Είναι διαπιστωμένο ότι άνω του 65% του συνόλου σχεδόν των θρεπτικών στοιχείων, συσσωρεύονται στις κληματίδες, στα φύλλα και στους καρπούς το χρονικό διάστημα των 10 πρώτων εβδομάδων από την έκπτυξη των οφθαλμών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δημιουργείται ένα καλό επίπεδο γονιμότητας μέσω της λίπανσης από νωρίς (από τα αρχικά σταδία ανάπτυξης των πρεμνών) που να καλύπτει αυτή την περίοδο. Κατά τη λίπανση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βέβαια οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, το ύψος της αναμενόμενης παραγωγής (1.5-3 t/στρ), η ηλικία κλπ. 
Η βασική λίπανση μπορεί να γίνει από το Φθινόπωρο (όταν γίνεται μόνο Φωσφοροκαλιούχος λίπανση) έως ένα περίπου μήνα πριν την εκπτύξει των φύλλων. Άζωτο εφαρμόζεται και μετά την άνθηση και συχνά στις αρχές Ιουλίου. Η ποσότητα του Αζώτου που πέφτει σ` αυτές αφορά το 30% περίπου της συνολικής ποσότητας. Η τροφοπενία Σιδήρου είναι η πιο συνηθισμένη στην Ακτινιδιά και παρατηρείται σε εδάφη με αλκαλικό Ph (>7.4). Συχνές είναι και οι ελλείψεις Καλίου, χωρίς να διαφεύγει της προσοχής η αναγκαιότητα του Μαγνησίου. Η Ακτινιδιά είναι πολύ ευαίσθητη στο Βόριο - τοξικότητα - ακόμη και σε ελαφρά υψηλότερες συγκεντρώσεις από την άριστη. Η Ακτινιδιά είναι από τα φυτά που αγαπούν το ΧΛΩΡΙΟ, (απορροφά περισσότερο από τον Φωσφόρο), και μπορεί να δεχθεί χλωριούχα λιπάσματα.
Έχει γενικά ανάγκη από υψηλές συγκεντρώσεις ΧΛΩΡΙΟΥ στους ιστούς για να αναπτυχθεί Καλοκαιρινό κλάδεμα (Ιούνιο), είναι ευεργετικό για την αύξηση του μεγέθους των καρπών, και την καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών.
Ακτινίδιο
Ανάγκες σε μονάδες ανά στρέμμα
N: 15-20, P: 5-10, K: 20-25, Mg: 2-3


Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται βασική λίπανση λόγω αυξημένης ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο έδαφος του θερμοκηπίου. Η υδρολίπανση προσαρμόζεται ανάλογα εάν έχει προηγηθεί βασική λίπανση.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ME TO SOLUB Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το Άζωτο της επιφανειακής λίπανσης με το ENTEC SOLUB ως εξής.Αρχίζοντας όσον το δυνατόν ενωρίτερα τις υδρολιπάνσεις και με μια δοσολογία 4-5 kg/στρ. την εβδομάδα χορηγούμε 25-30 kg ENTEC SOLUB (21-0-0).
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑΣε περιπτώσεις ελλείψεως ΣΙΔΗΡΟΥ το BASAFER, για εφαρμογή από το έδαφος, έχει υψηλή απόδοση σε Ασβεστούχα και Αλκαλικά εδάφη μέχρι και σε ph 10. 


Κατσένιος Νίκος| agronews.gr
Διάσημο σε κάθε γωνιά του πλανήτη επιδιώκει να γίνει το ελληνικό ακτινίδιο, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει πλέον την τέταρτη θέση από πλευράς παραγωγής στην παγκόσμια κατάταξη. Έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική διείσδυση στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό προϊόν πλέον διε
Η ακτινιδιάαναπτύσσεται ικανοποιητικά σε εδάφη πηλοαμμώδη ή πηλώδη με καλή υδατοχωρητικότητα και στράγγιση ώστε να υπάρχει δυνατότητα απόπλυσης των αλάτων, στη συγκέντρωση των οποίων είναι ευαίσθητη –ιδιαίτερα σε Νάτριο - και να μην προσβάλλεται από φυτόφθορα.Προτιμά εδάφη ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα (pH 6-7). 
Έχει μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο γεγονός που δικαιολογεί την επιφανειακή ανάπτυξη του ριζικού της συστήματος. Εξ' αιτίας αυτού κι ακόμη επειδή παρουσιάζει 
μεγάλη ανάπτυξη του φυλλώματος χρειάζεται συχνά ποτίσματα. 
Εκτιμάται ότι από τις αρχές Μάιου ως το τέλος Σεπτεμβρίου η Ακτινιδιά χρειάζεται περίπου 1000m³ νερού με την εξής κατανομή: Μάιος 100, Ιούνιος 200, Ιούλιος 250, Αύγουστος 250, Σεπτέμβριος 200. Η συχνότητα των αρδεύσεων από τα μέσα Ιουνίου ως το τέλος Αυγούστου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από των υπόλοιπων μηνών. Η Ακτινιδιά είναι ευαίσθητη και στη χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία.Είναι διαπιστωμένο ότι άνω του 65% του συνόλου σχεδόν των θρεπτικών στοιχείων, συσσωρεύονται στις κληματίδες, στα φύλλα και στους καρπούς το χρονικό διάστημα των 10 πρώτων εβδομάδων από την έκπτυξη των οφθαλμών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δημιουργείται ένα καλό επίπεδο γονιμότητας μέσω της λίπανσης από νωρίς (από τα αρχικά σταδία ανάπτυξης των πρεμνών) που να καλύπτει αυτή την περίοδο. Κατά τη λίπανση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βέβαια οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, το ύψος της αναμενόμενης παραγωγής (1.5-3 t/στρ), η ηλικία κλπ. 
Η βασική λίπανση μπορεί να γίνει από το Φθινόπωρο (όταν γίνεται μόνο Φωσφοροκαλιούχος λίπανση) έως ένα περίπου μήνα πριν την εκπτύξει των φύλλων. Άζωτο εφαρμόζεται και μετά την άνθηση και συχνά στις αρχές Ιουλίου. Η ποσότητα του Αζώτου που πέφτει σ` αυτές αφορά το 30% περίπου της συνολικής ποσότητας. Η τροφοπενία Σιδήρου είναι η πιο συνηθισμένη στην Ακτινιδιά και παρατηρείται σε εδάφη με αλκαλικό Ph (>7.4). Συχνές είναι και οι ελλείψεις Καλίου, χωρίς να διαφεύγει της προσοχής η αναγκαιότητα του Μαγνησίου. Η Ακτινιδιά είναι πολύ ευαίσθητη στο Βόριο - τοξικότητα - ακόμη και σε ελαφρά υψηλότερες συγκεντρώσεις από την άριστη. Η Ακτινιδιά είναι από τα φυτά που αγαπούν το ΧΛΩΡΙΟ, (απορροφά περισσότερο από τον Φωσφόρο), και μπορεί να δεχθεί χλωριούχα λιπάσματα.
Έχει γενικά ανάγκη από υψηλές συγκεντρώσεις ΧΛΩΡΙΟΥ στους ιστούς για να αναπτυχθεί Καλοκαιρινό κλάδεμα (Ιούνιο), είναι ευεργετικό για την αύξηση του μεγέθους των καρπών, και την καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών.
Ακτινίδιο
Ανάγκες σε μονάδες ανά στρέμμα
N: 15-20, P: 5-10, K: 20-25, Mg: 2-3


Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται βασική λίπανση λόγω αυξημένης ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο έδαφος του θερμοκηπίου. Η υδρολίπανση προσαρμόζεται ανάλογα εάν έχει προηγηθεί βασική λίπανση.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ME TO SOLUB Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το Άζωτο της επιφανειακής λίπανσης με το ENTEC SOLUB ως εξής.Αρχίζοντας όσον το δυνατόν ενωρίτερα τις υδρολιπάνσεις και με μια δοσολογία 4-5 kg/στρ. την εβδομάδα χορηγούμε 25-30 kg ENTEC SOLUB (21-0-0).
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑΣε περιπτώσεις ελλείψεως ΣΙΔΗΡΟΥ το BASAFER, για εφαρμογή από το έδαφος, έχει υψηλή απόδοση σε Ασβεστούχα και Αλκαλικά εδάφη μέχρι και σε ph 10. υρύνει την παρουσία του στον παγκόσμιο χάρτη της αγοράς, με τελευταίο επίτευγμα το «άνοιγμα» των ασιατικών αγορών και κυρίως της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ.
Δεν αποτελεί έκπληξη συνεπώς το γεγονός ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στη χώρα μας, τη στιγμή που νέες φυτεύσεις εισέρχονται στην παραγωγή.

Ωστόσο, το πρόβλημα που απασχολεί τους συντελεστές της εγχώριας αγοράς, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε «κακιά συνήθεια», είναι η πρώιμη συγκομιδή ακτινίδιων με χαμηλά σάκχαρα, κάτω από 6,2 brix, με αποτέλεσμα να «χαλάει» το καλό όνομα του ελληνικού προϊόντος.


Η καλλιέργεια του ακτινίδιου έκανε αισθητή την παρουσία της για πρώτη φορά στη χώρα μας το 1979, όταν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του έφτασαν τα 1.000 στρέμματα. Το επίκεντρο της καλλιέργειας αποτέλεσε η περιοχή της Πιερίας, ωστόσο στη συνέχεια η εξάπλωσή του ήταν ραγδαία στην κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Ένας παράγοντας που είχε σημαντική συνεισφορά στην εξάπλωση της καλλιέργειας, ήταν η ορθή οργάνωση της εγχώριας αγοράς, μέσα από τις Ομάδες Παραγωγών. Ακολουθώντας τα πρότυπα χωρών όπως η Ιταλία, οι ομάδες αποθηκεύουν το προϊόν αμέσως μετά τη συγκομιδή και στη συνέχεια το εμπορεύονται τους επόμενους μήνες. Έτσι επιτυγχάνεται ο εφοδιασμός της αγοράς καθ’ όλη την εμπορική περίοδο χτίζοντας σχέσεις με τους αγοραστές, ενώ με τον τρόπο αυτό η μέση τιμή πώλησης στο τέλος της εμπορικής περιόδου είναι υψηλότερη, προς όφελος των παραγωγών.

Αντιστάθμισμα οι υψηλές τιμές
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τις Ομάδες Παραγωγών, η ελληνική παραγωγή φέτος εκτιμάται πως θα είναι μειωμένη κατά 20%, με τη μεγαλύτερη μείωση να εντοπίζεται στην περιοχή της Ημαθίας. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει επίσημα πλέον από τις 14 Οκτωβρίου για την ποικιλία Haywarth, ενώ η φετινή παραγωγή χαρακτηρίστηκε από ένα μικρό ποσοστό ακαρπίας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών του περσινού χειμώνα. Αυτή η μείωση στην παραγωγή αναμένεται να αντισταθμιστεί με υψηλότερες τιμές για το προϊόν, από τα περσινά επίπεδα των 40-43 λεπτών το κιλό.

«Εκτιμούμε πως θα πετύχουμε σίγουρα τα περσινά επίπεδα των 40 λεπτών το κιλό», μας ενημερώνει ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγωγών ΖΕΥΣ Ακτινίδια Α.Ε. Δημήτρης Μανώσης. «Πέρυσι η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 42-43 λεπτά το κιλό, ενώ φέτος ελπίζουμε πως θα φτάσει στα 45-50 λεπτά το κιλό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΑΣ Προφήτη Ηλία Ημαθίας Παναγιώτης Κρητίδης. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας Κώστας Λεπίδας, εκτιμά πως η τιμή παραγωγού φέτος θα είναι υψηλότερη από τα περσινά επίπεδα των 40 λεπτών το κιλό.

Καταγωγή

Η Κίνα θεωρείται επικρατέστερη πατρίδα του ακτινιδίου, από τα αρχαία χρόνια. Το γνωστότερο είδος που καλλιεργείται στην Ελλάδα ονομάζεται Ακτινίδιον το σινικό (Actinidia chinensis). Το φυτό ήταν αυτοφυές στην Κίνα και ταξίδεψε μετά το 19ο αιώνα στη Βρετανία και το 1906 στη Νέα Ζηλανδία. Η ονομασία του όμως (Kiwi) προέρχεται από το ομώνυμο πτηνό, εθνικό σύμβολο της Νέας Ζηλανδίας. Με τη σημερινή μορφή του (Actinidia deliciosa) καλλιεργείται από το 1950.

Περισσότερες εκτάσεις στην Ελλάδα 
Αυξημένες εξαγωγές
Οι φετινές εκτάσεις στην Ελλάδα, υπολογίζονται στα 73.460 στρέμματα έναντι 68.010 στρέμματα την περυσινή χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ακτινιδίου, που καταγράφει ο Incofruit Hellas. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές του ελληνικού ακτινιδίου, οι οποίες κατευθύνονται στο 60% προς τη Ρωσία, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στους 118.905 τόνους από τους 91.199 τόνους πέρυσι. Εκτός όμως από τη Ρωσία το ελληνικό ακτινίδιο αποστέλλεται και στις χώρες της Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, χώρες της Βαλτικής, Ουκρανία, αλλά και στην Κίνα. Όσον αφορά την κινεζική αγορά, το ελληνικό ακτινίδιο έχει καταφέρει να κερδίσει μια καλή θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Στην εμπορική περίοδο 2013-2014, οι ελληνικές εξαγωγές ακτινιδίων σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ αναμένεται να αυξηθούν στους 4.000-4.500 τόνους, από 1.778 φέτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου