.

................ Τιμές αγροτικών προιόντων της 24-2-18 απο το δημοπρατήριο ΑΓΡΟΠΗΓΗ ....ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. 0,75 € 0,97 € 0,89 € ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ 0,37 € 0,37 € 0,37 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α 1,83 € 1,90 € 1,86 € ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 0,14 € 0,14 € 0,14 € ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 1,80 € 1,83 € 1,81 € ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π. 1,23 € 1,37 € 1,26 € ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π. 0,65 € 0,70 € 0,70 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α 1,00 € 1,36 € 1,21 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ. 1,37 € 1,37 € 1,37 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π. 0,98 € 1,10 € 1,07 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π. 0,61 € 0,61 € 0,61 € ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π. 1,21 € 1,32 € 1,26 € ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ. 0,30 € 0,44 € 0,37 € ΦΛΑΣΚΕΣ Α 1,68 € 1,68 € 1,68 € ΦΛΑΣΚΕΣ Β 0,92 € 0,92 € 0,92 € ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α 1,89 € 1,90 € 1,89 € ....Τρέχουσες τιμές ελαιολάδου:3,40-3,90 ευρώ.......Τιμές άλλων προιόντων......Βαμβάκι 73,43 σεντς/λίμπρα 3,45% Καλαμπόκι 177,00 ευρώ/τόνος 0,00% Σκληρό σιτάρι 235,00 ευρώ/τόνος 0,00% Μαλακό σιτάρι 192,00 ευρώ/τόνος 0,00% Ρύζι 124,10 σεντς/μπούσελ 0,20% Ελαιόλαδο 3,58 ευρώ/κιλό 0,28% .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι .... ......

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ανάγκη των καιρών οι μικρές ομάδες στα οπωροκηπευτικά με 5-10 μέλη


Αλεξανδρής Πέτρος|  agronews.gr
Σε δέκα ή ακόµα και πέντε µέλη είναι ανάγκη να µειωθεί το ελάχιστο όριο αναγνώρισης των οµάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών. Αυτό ζητάνε τόσο οι υφιστάµενες οµάδες όσο και οι ενδιαφερόµενοι αγρότες, που θέλουν να ιδρύσουν µία τέτοιου τύπου οργάνωση, για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες χρηµατοδότησης που δίνει η Ε.Ε. µέσα από τα επιχειρησιακά προγράµατα.
Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που εισηγούνται τη µείωση του ελάχιστου ορίου µελών στα 5 ή 10  ανάλογα την περιοχή και το προϊόν.Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που εισηγούνται τη µείωση του ελάχιστου ορίου µελών στα 5 ή 10 ανάλογα την περιοχή και το προϊόν.
Για µία ακόµη χρονιά, όµως, φαίνεται ότι θα ισχύουν τα αυστηρά κριτήρια αναγνώρισης των οµάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών, που επιβάλουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τουλάχιστον 20 µέλη για την ίδρυση µίας οργάνωσης. Τουλάχιστον µε βάση όσα µαθαίνουµε από υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γιατί χρειάζονται µικρότερες οµάδες
Αν και τα ελάχιστα όρια µελών και τζίρου της προηγούµενης χρονιάς, που απαιτείται, ορίζονται µε διαφορετικές κλίµακες ανάλογα µε το παραγωγικό δυναµικό της κάθε περιοχής και του κάθε προϊόντος, το πρόβληµα είναι ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη ειδικές περιπτώσεις, όπως η αποχώρηση µελών για διάφορους λόγους και οι διαφωνίες µεταξύ των µελών που προκύπτουν στην πορεία. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να ιδρυθούν φέτος νέες οµάδες στα οπωροκηπευτικά. Ο λόγος είναι ότι µέχρι πέρυσι δεν υπήρχε υποχρέωση για έκδοση τιµολογίων ή οι έµποροι έκοβαν µικρότερα ποσά στα τιµολόγια προς τους παραγωγούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να πιάσουν εύκολα το κατώτατο όριο του τζίρου, που είναι, για παράδειγµα, 250.000 ευρώ για τα φρούτα σε κάποιους νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Όλο και περισσότεροι, λοιπόν, είναι αυτοί που εισηγούνται τη µείωση του ελάχιστου ορίου µελών στα 5 ή 10 µέλη ανάλογα µε την περιοχή και µε το προϊόν, πράγµα που συνάδει και µε όσα προβλέπουν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για µικρές και ευέλικτες οργανώσεις παραγωγών. Στη συνέχεια, οι οργανώσεις αυτές θα µπορούν να συνιστούν Ενώσεις, έτσι ώστε να δρουν συντονισµένα σε περιπτώσεις συµφωνιών µε το λιανεµπόριο ή διαφηµιστικών προγραµµάτων των προϊόντων τους.

Πιο συγκεκριµένα, ο νέος κανονισµός 1305/2013 προβλέπει:

Άρθρο 154
Αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών
Προκειµένου να αναγνωριστεί από ένα κράτος µέλος, η οργάνωση παραγωγών που υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης αποτελεί νοµική οντότητα ή σαφώς οριζόµενο µέρος νοµικής οντότητας η οποία:
α) πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 152 παράγραφος 1 στοιχεία α) β) και γ)•
β) διαθέτει έναν ελάχιστο αριθµό µελών και/ή καλύπτει µία ελάχιστη ποσότητα ή αξία εµπορεύσιµης παραγωγής, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, στην περιοχή δραστηριότητάς της•
γ) παρέχει επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της από τη σκοπιά τόσο της διάρκειά τους όσο και της αποτελεσµατικότητας, της στήριξης των µελών τους µε ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της συγκέντρωσης της προσφοράς•
δ) διαθέτει καταστατικό.

Προβλήµατα στην πράξη
Αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς εξελίχτηκαν τα πράγµατα για τα 10 ιδρυτικά µέλη της Ο.Π. «Αγροκτήµατα Βόλου» που καλιεργεί πάνω από 70 είδη φρούτων και λαχανικών και διαθέτει θερµοκήπιο υδροπονίας στις Μικροθήβες. Το 2006 ο νόµος απαιτούσε 10 µέλη ελάχιστο αριθµό και µετά άλλαξε στα 20, µε αποτέλεσµα να ψάχνουν για επιπλέον παραγωγούς και κεφάλαιο, µας λέει ο ∆ήµος Σταΐδης, µέλος: «Πήραµε την αναγνώριση, αλλά κάποιοι εγκατέλειψαν, γιατί εν το πίστεψαν από την αρχή και τώρα είµαστε στον αέρα».

Τα πρώτα βήματα είναι τα πιο δύσκολα
∆ιχάζει τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εφαρµοστικός κανονισµός που βρίσκεται υπό διαπραγµάτευση αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες. Στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αγροτικών Θεµάτων (12 Μαΐου), µε θέµα την αλλαγή του καθεστώτος ενίσχυσης των φρούτων και λαχανικών, υπήρξαν αρκετές διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών για το πώς θα εφαρµοστεί ο κανονισµός 1305/2013.
Την ίδια ώρα, αρκετές πρωτοβουλίες για την ίδρυση Οργάνωσης Παραγωγών έχουν ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, µε σκοπό να προλάβουν την προθεσµία της 15ης Σεπτεµβρίου, ώστε να αναγνωριστούν και να υποβάλουν πρόταση για Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
∆ύο τέτοιες προσπάθειες έχουν ξεκινήσει στο νοµό Τρικάλων, µε πρωτοβουλία της ΚΕΝΑΚΑΠ. Σύµφωνα µε όσα είπε στην Agrenda ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας, Παναγιώτης Πάτρας, «προσπαθούµε να συγκεντρώσουµε τα κριτήρια των 20 µελών και 250.000 ευρώ τζίρου, για να ιδρύσουµε µία οµάδα στην Καλαµπάκα (κυρίως µε µήλα από την περιοχή Φάρµα) και στην Νοµή (µε 80% πεπόνια). Το πρόβληµα είναι ότι οι αγρότες είτε δεν έκοβαν τιµολόγια πέρυσι, είτε έκοβαν µειωµένης αξίας τιµολόγιο στους εµπόρους.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου