.

.......Η Αγροσελίδα σε νούμερα:Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα 35.702 Πλήρες ιστορικό προβολών σελίδων 2.004.632.......... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Εκτός αγοράς κακοπληρωτές έμποροι αγροτικών προϊόντων

Εκτός αγοράς κακοπληρωτές έμποροι αγροτικών προϊόντων

ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

*Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών η πληρωμή των παραγωγών *Πρόστιμο και στους παραγωγούς εάν δεν ενημερώνουν για την καθυστέρηση πληρωμής *Τριπλή σήμανση στο γάλα


Εκτός αγοράς για έναν ολόκληρο χρόνο θα τίθενται όσοι έμποροι νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων κατ’ επανάληψη δεν εξοφλούν τους παραγωγούς εντός 60 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.
Παράλληλα, η πληρωμή του αγρότη θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού και απαγορεύεται ρητά κάθε άλλος τρόπος εξόφλησης, όπως με καταβολή μετρητών ή με έκδοση επιταγών και την αναγραφή στο τιμολόγιο ότι εξοφλήθη.
Αυτά προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από χθες μέχρι τις 24 Απριλίου.
 ΠΟΙΝΕΣ
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι σε έμπορο που δεν εξοφλεί τον παραγωγό εντός 60 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου. Αν εξοφλήσει τον παραγωγό αλλά όχι μέσω τραπεζικού λογαριασμού, επιβάλλεται στον έμπορο πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας του τιμολογίου.
 Πρόστιμο, όμως, θα επιβάλλεται και στον παραγωγό (το 10% της αξίας του τιμολογίου) εάν δεν ενημερώνει εντός 10 ημερών από την παρέλευση της αναγραφόμενης στο τιμολόγιο προθεσμίας εξόφλησης, την αρμόδια αρχή που είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σε περίπτωση που ο έμπορος παραβιάσει για δεύτερη φορά την διάταξη για εξόφληση του παραγωγού εντός 60 ημερών, διαγράφεται για ένα έτος από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επιτρέπεται η πραγματοποίηση εμπορικών πράξεων για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.
Αν ο έμπορος συνεχίζει την εμπορία των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
Για τον έλεγχο της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα αποστέλλει κάθε μήνα στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αρχή τα τιμολόγια του προηγούμενου μήνα που φέρουν την ένδειξη νωπά και ευαλλοίωτα. Η διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα αποστέλλει τα τιμολόγια στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής του τιμήματος. Οι τράπεζες μετά τον έλεγχο θα διαβιβάζουν τη λίστα με τα τιμολόγια που δεν έχουν εξοφληθεί.
Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές συνεχόμενες παραδόσεις προϊόντων στον ίδιο έμπορο αγροτικών προϊόντων.
ΓΑΛΑ
Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη να καταστεί υποχρεωτική η επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Η επισήμανση θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) «Χώρα άμελξης: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η άμελξη του γάλακτος)».
β) «Χώρα επεξεργασίας: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η επεξεργασία του γάλακτος)».
γ) «Χώρα συσκευασίας: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η συσκευασία του προϊόντος)».
Στην περίπτωση που το γάλα ή το γάλα ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχει αμελχθεί, υποστεί επεξεργασία και συσκευαστεί στην ίδια χώρα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν δύναται να αποδοθεί ενιαία ως «Προέλευση: Όνομα χώρας».
Στην περίπτωση που το γάλα ή το γάλα ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχει αμελχθεί, υποστεί επεξεργασία και συσκευαστεί σε περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν δύναται να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση Ε.Ε.».
Στην περίπτωση που το γάλα ή το γάλα ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχει αμελχθεί, υποστεί επεξεργασία και συσκευαστεί σε περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν δύναται να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση εκτός Ε.Ε.».
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα τα οποία νομίμως παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου.

ΑΘΗΝΑ, Του Γιώργου Μακρή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου