.

.......................... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . .............................. .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι.............Μεγάλη προσοχή στις φωτιές!!...... Μην πετάτε αναμμένα αποτσίγαρα,μην δουλεύετε τροχό στην ύπαιθρο,μην κάνετε ηλεκτροκόληση κοντά σε ξερά χόρτα....Οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.....Τα θαλάσσια στρώματα παρασύρονται πολύ εύκολα απο τους πολύ δυνατούς βοριάδες....Προσοχή στα παιδιά......Η Περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει ότι υπογράφηκε η 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών", στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται συνολικά στην Περιφέρεια Κρήτης 1.686 Νέοι Γεωργοί με δημόσια δαπάνη 34.084.500,00 ευρώ. Τα τελικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: http://www.crete.gov.gr/ (Ενότητες: Ενημέρωση-Δράσεις-Πρωτογενής Τομέας). ......

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Σε ποιούς χορηγούνται δικαιώματα φύτευσης στο αμπέλι


Σε ποιούς χορηγούνται δικαιώματα φύτευσης στο αμπέλι

Tα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για τη διαχείριση του Δυναμικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ειδικότερα ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τις παράνομες φυτεύσεις, τα δικαιώματα φύτευσης, το εθνικό αποθεματικό δικαιωμάτων φύτευσης, τις δηλώσεις συγκομιδής, τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα και την τήρηση του αμπελουργικού μητρώου, καθορίζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Πάρι Κουκουλόπουλου.

Όπως προβλέπεται χορηγούνται δικαιώματα νέας φύτευσης σε παραγωγούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσον αφορά εκτάσεις που: προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθμ.
659/9588/24-01-2013 (Β΄160) ΚΥΑ όπως κάθε φορά ισχύει.

2) προορίζονται για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 10 της με αριθ. 3967/41140/2-4-2012 (Β΄1080) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει.

Στην απόφαση, επίσης, ορίζεται ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών οι οποίες ορίζονται με εγκύκλιο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ και δεν μπορεί να είναι αργότερα από τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Πηγή:.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου