.

.......................... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . .............................. .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι.............Μεγάλη προσοχή στις φωτιές!!...... Μην πετάτε αναμμένα αποτσίγαρα,μην δουλεύετε τροχό στην ύπαιθρο,μην κάνετε ηλεκτροκόληση κοντά σε ξερά χόρτα....Οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.....Τα θαλάσσια στρώματα παρασύρονται πολύ εύκολα απο τους πολύ δυνατούς βοριάδες....Προσοχή στα παιδιά....... ......

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Καμπανάκι από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την προστασία των ορνίθων στην Ελλάδα


Καμπανάκι από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την προστασία των ορνίθων στην Ελλάδα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ότι η Ελλάδα, μη μεριμνώντας ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι ωοπαραγωγές όρνιθες να μην εκτρέφονται πλέον σε μη διευθετημένους κλωβούς, παρέβη τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με την την οδηγία 1999/74/ΕΚ, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, από την 1η Ιανουαρίου 2012, η οδηγία 1999/74/ΕΚ περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων απαγορεύει την εκτροφή τους σε μη διευθετημένους κλωβούς. Επιπλέον, επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν ώστε οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοι να εφαρμόζουν για τις ωοπαραγωγές όρνιθες μόνο τα συστήματα εκτροφής που επιτρέπονται από την οδηγία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών στις υποχρεώσεις τους από το 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε προσκομίσει η Ελλάδα, προέκυπτε ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών και κατόχων εγκαταστάσεων με ωοπαραγωγές όρνιθες δεν θα μπορούσε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης που προβλέπει η οδηγία.

Από τα στοιχεία που η Ελλάδα παρέσχε στα πλαίσια της προδικαστικής διαδικασίας, καθώς και από πιο πρόσφατες επικαιροποιήσεις  των στοιχείων αυτών, προκύπτει ότι δεν έχει ακόμα επιτύχει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 1999/74/ΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε την παρούσα προσφυγή παραβάσεως.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ελλάδα ανέφερε ότι, μολονότι είχε επιτευχθεί πρόοδος στη συμμόρφωση ορισμένων εκμεταλλεύσεων με τις απαιτήσεις της οδηγίας, από τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές προέκυπτε ότι 2.990.857 όρνιθες, κατανεμημένες σε 232 εκμεταλλεύσεις, εξακολουθούσαν να εκτρέφονται σε μη διευθετημένους κλωβούς.

Για περισσότερα, το κείμενο της απόφασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Πηγή>http://www.paseges.gr/Ορνιθες στο κοτέτσι,εκτός απο μάς,είχαν και οι γιαγιάδες και οι προπαπούδες μας και πάρα πολλές γενιές πρίν απο την δική μας.Μάζευαν κάθε πρωί τα φρέσκα αυγά με τα οποία μεγαλώσαμε κι εμείς,χωρίς να έχουν πανάκριβα κλουβιά Ευρωπαικού...τύπου,χωρίς περίεργες διευθετήσεις και το κυριότερο,χωρίς ...οδό και αριθμό!Τώρα,γιατί  οι χαρτογιακάδες της ΕΕ θέλουν να βάλουν...διεύθυνση και πιθανόν και ταχ.κώδικα σε κάθε ορνιθοφωλιά,αυτό,δεν το καταλαβαίνουμε.
Μενέλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου