.

................... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών στις αγορές,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . .............................. .......Μετά απο κοινή απόφαση των δημοπρατηρίων,οι τιμές των κηπευτικών δεν θα δημοσιεύονται .............Καλό χειμώνα να,χωμε....Βαρύς προβλέπεται.... ......

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Νέα παράταση για τις αιτήσεις Σχεδίων Βελτίωσης


Υπογράφηκε η αριθ. 3299/23-4-2018 τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 από το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την οποία ορίζονται νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων στήριξης στα Σχέδια Βελτίωσης ως ακολούθως:
- Ως καταληκτική  ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου ορίζεται η 5/6/2018.
- Ως καταληκτική  ημερομηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου ορίζεται η 5/7/2018.
- Ως  καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/7/2018.
Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.
Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για την θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κλπ στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/6/2018.
Η τροποποίηση της πρόσκλησης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.minagric.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου