.

.......Νέα παράταση στα σχέδια βελτίωσης,μέχρι τις αρχές του Αυγούστου!!!...(Μπορεί να δωθούν οι εγκρίσεις όταν οι μύγες είναι παχειές)........Δεκτές προς επιδότηση και οι δεξαμενές....... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Λαικές αγορές.Υπάρχει μέλλον?
Εν αρχή, ο παραγωγός.
Κάπως έτσι σκέφτηκε ο ιδρυτής των λαικών αγορών,Ο Κυρ Λευτέρης ο Βενιζέλος,και έβγαλε διάταγμα το 1925 με το οποίο συγκέντρωνε σε μια υπαίθρια αγορά,όλους τους παραγωγούς που ήθελαν να πουλάνε μόνοι τους τα αγροτικά τους προιόντα.

Λίγο καιρό αργότερα,άρχισαν να μαζεύονται και διάφοροι  περιφερόμενοι εμπορομανάβηδες γύρω απο τις εν λόγω αγορές που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την συγκέντρωση του κόσμου και περνώντας με τα κάρα και τα γαιδουράκια ανάμεσα στο πλήθος,αναζητούσαν πελάτες για τα δικά τους εμπορεύματα..Βλέποντας αυτούς τους εμποράκους να αυξάνονται καθώς μεγάλωνε η αγορά,αποφάσισε να τους εντάξει μέσα στην λαική,εισπράττοντας ένα μικρό αντίτιμο για την άδεια παραμονής τους στο χώρο.

Ετσι άρχισε να εδραιώνεται η έννοια της λαικής αγοράς και να σχηματίζεται στην μορφή που την γνωρίζουμε σήμερα.


Χρειάστηκε να περάσουν 90 χρόνια απο τότε για να υπάρξει μιά "ανατρεπτική"κυβέρνηση σαν τη σημερινή που επιμένει να αλλάξει ριζικά την μορφή των υπαίθριων αγορών και να περιορίσει το υπαίθριο εμπόριο προς όφελος βέβαια των "ημετέρων"μεγαλομάγαζων και των πολυεθνικών που ευνοούνται απο την τρόικα.

Ερχονται λοιπόν αλλαγές που ήταν προγραμματισμένες εδώ και πολύ καιρό εν αγνοία μας, απο αυτούς που σκέφτονται για μάς πριν απο μας και χωρίς την δική μας γνώμη.
Ισως να φταίει για όλα αυτά, η νέα μορφή της δημοκρατίας που μας επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση κάτι δυσβάσταχτο για τον κόσμο,αφού τόση πολλή δημοκρατία,ε...δέν αντέχεται!

Φαίνεται τώρα λοιπόν καθαρά ότι καταργούνται οι λαικές αγορές με την μορφή που υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον,αφού δέν δίνεται πλέον εύκολα πρόσβαση στο χώρο για τους παραγωγούς και ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες.
Λόγω της μεταβατικότητας σε άλλη μορφή αγοράς,υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια στον νέο νόμο και τους κανονισμούς για τις λαικές που είναι αδύνατον ακόμα και για τους λιγοστούς υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τις αδειοδοτήσεις,να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε,το χρονικό διάστημα που διανύουμε.Ποιά θα είναι όμως η νέα μορφή των αγορών?
Ποιό είναι το σχέδιο που έχουν ετοιμάσει,κυβέρνηση και τρόικα?
Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για τα farmers markets. Αγορές δηλαδή που θα δημιουργούνται αποκλειστικά απο ομάδες και συνεταιρισμούς παραγωγών.
Μάλλον καταργούνται τελείως οι επαγγελματίες πωλητές απο την λαική,αφού δέν προβλέπεται πουθενά η δική τους ύπαρξη.
Στο σχετικό νομοσχέδιο που σύντομα υπογράφεται,,μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής.


" Για την ίδρυση ενός Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα Αγοράς Παραγωγών απαιτείται η σύσταση σωματείου, η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από 20 τουλάχιστον παραγωγούς που παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Π.Ε. στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η αντίστοιχη Αγορά Παραγωγών. Στα νησιά της χώρας με πληθυσμό μέχρι 500 μόνιμους κατοίκους για την ίδρυση ενός Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα Αγοράς Παραγωγών απαιτείται η υπογραφή του καταστατικού από το ήμισυ του συνόλου των παραγωγών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Παραγωγοί όμορων Π.Ε.

Σε κάθε Π.Ε. λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών, πέραν των παραγωγών της ίδιας Π.Ε. μπορούν να συμμετέχουν και παραγωγοί όμορων Π.Ε., μετά από αίτησή τους. Στις Αγορές Παραγωγών της Περιφέρειας Αττικής, μπορούν να συμμετέχουν και παραγωγοί όμορων με αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και των Π.Ε. των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης μετά από αίτησή τους.

Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας

Για την έναρξη λειτουργίας μιας Αγοράς Παραγωγών απαιτείται απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας στην οποία πρόκείται να λειτουργήσει, μετά από αίτηση της Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.) του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα αυτής στην οικεία ΔΑΟΚ συνοδευόμενη από:
α) το καταστατικό ίδρυσης του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα
β) τον κανονισμό λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών,
γ) τον κατάλογο των μελών, στον οποίο αναφέρονται:
  • τα ονοματεπώμυμά τους καθώς και τα ονοματεπώνυμα των τυχόν αναπληρωματικών μελών,
  • τα ΑΦΜ τους,
  • οι Κωδικοί Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
  • οι κωδικοί ΟΣΔΕ όπου προβλέπεται,
  • οι κωδικοί του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), όπου προβλέπεται,
  • τα προϊόντα που πρόκειται να διαθέσει κάθε μέλος.
δ) γνώμη της οικείας Υπηρεσίας Τροχαίας
ε) γνώμη του Οικείου Δήμου, και
στ) αντίγραφο πράξης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ή του συμβολαίου μίσθωσης ιδιωτικού χώρου.
Ο οικείος Δήμος ή η οικεία Περιφερειακή Ενότητα οφείλουν να παραχωρούν κοινόχρηστους χώρους για τη λειτουργία των Αγορών Παραγωγών.
Η Δ.Ε. του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα, η αίτηση της οποίας απορρίφθηκε, μπορεί να υποβάλλει ένσταση την οποία καταθέτει στην αρμόδια ΔΑΟΚ εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Περιφερειάρχη σε αυτήν.
Η απόφαση έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Παραγωγών ανανεώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΔΑΟΚ κάθε 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσή της."

Αναπλήρωση άδειας

Σε άλλο σημείο της ΚΥΑ τονίζεται ότι "το μέλος της Αγοράς Παραγωγών δύναται να αναπληρώνεται κατά την πώληση των προϊόντων μόνο από το/τη σύζυγο ή από συγγενή εξ’ αίματος μέχρι και δεύτερου βαθμού ή εξ’ αγχιστείας πρώτου βαθμού, υπό την προϋπόθεση να μην είναι κάτοχος παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών και να μην ασκεί άλλη εμπορική δραστηριότητα. Η ιδιότητα του μέλους Αγοράς Παραγωγών είναι αμεταβίβαστη με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου μέλους οπότε η ιδιότητα μεταβιβάζεται στο/στη σύζυγο ή στους συγγενείς πρώτου βαθμού."
Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την κοινή υπουργική απόφαση.

Θα είναι όμως αυτή η νέα μορφή αγοράς η τελική η θα υπάρξουν  στη συνέχεια και άλλες αλλαγές?
Μήπως παράλληλα με τις συνεταιριστικές λαικές,θα υπάρξει και η προώθηση της ιδέας των ιδιωτικών λαικών αγορών όπου ο καθένας, είτε παραγωγός ,είτε επαγγελματίας,θα μπορεί να νοικιάζει κάποιον χώρο σε ένα μεγάλο ιδιόκτητο κτίριο και να προωθεί μέσα απο μιά κοινοπραξία, τα προιόντα που παράγει η που εμπορεύεται?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου