.

.......Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Σπορόφυτα κηπευτικών,δεντρύλλια οπωροφώρων και αμπελιού απο παραγωγούς στις λαικές!Με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης γίνεται γνωστό ότι πλέον στις λαϊκές αγορές θα μπορεί να πωλείται πολλαπλασιαστικού υλικό αμπέλου καθώς και δενδρυλλίων οπωροφόρων - κηπευτικών.
Ειδικότερα, στην απόφαση με τίτλο: «Προσθήκη πωλούμενου προϊόντος από παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4264/2014 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 118)». Αναφέρεται ότι: «προστίθεται ως πωλούμενο προϊόν από τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και κατά συνέπεια στο τέλος του στοιχείου (β) της υποπαραγράφου αυτής προστίθεται η ακόλουθη φράση: «καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α 185), όπως ισχύει, και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του».

Πηγή>http://www.agrotypos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου