.

................ Τιμές αγροτικών προιόντων της 17-2-18 απο το δημοπρατήριο ΑΓΡΟΠΗΓΗ ....ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. 1,07 € 1,28 € 1,15 € ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ 2,10 € 2,10 € 2,10 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ A 2,05 € 2,05 € 2,05 € ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α 0,13 € 0,13 € 0,13 € ΚΑΥΤΕΡΑ Β 1,57 € 1,57 € 1,57 € ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π. 1,38 € 1,47 € 1,41 € ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ. 0,96 € 0,96 € 0,96 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ. 1,83 € 1,98 € 1,90 € ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ. 0,66 € 0,66 € 0,66 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π. 1,34 € 1,48 € 1,37 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 2,59 € 2,62 € 2,60 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Β 1,52 € 1,52 € 1,52 € ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π. 1,35 € 1,48 € 1,42 € ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ. 0,40 € 0,64 € 0,57 € ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,14 € 0,28 € 0,20 € ΦΛΑΣΚΕΣ Α 1,66 € 1,66 € 1,66 € ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α 1,63 € 1,63 € 1,63 € ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β 0,86 € 0,86 € 0,86 € ....Τρέχουσες τιμές ελαιολάδου:3,40-3,90 ευρώ.......Τιμές άλλων προιόντων......Βαμβάκι 73,43 σεντς/λίμπρα 3,45% Καλαμπόκι 177,00 ευρώ/τόνος 0,00% Σκληρό σιτάρι 235,00 ευρώ/τόνος 0,00% Μαλακό σιτάρι 192,00 ευρώ/τόνος 0,00% Ρύζι 124,10 σεντς/μπούσελ 0,20% Ελαιόλαδο 3,58 ευρώ/κιλό 0,28% .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι .... ......

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ασφάλιση ΟΓΑ και εξάμηνη άδεια εργασίας σε παράτυπους αγρεργάτες

Η έκδοση εργοσήμου από εργοδότη με τον οποίο ο εργάτης γης δεν έχει υπογράψει σύμβαση δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ, τονίζεται στην εγκύκλιο του ΟΓΑ.

Στους πολίτες τρίτων χωρών που παράτυπα διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως εργάτες γης χορηγείται, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας άδεια εργασίας διάρκειας έξι μηνών, ισόχρονη με την αναβολή απομάκρυνσης. Αυτό ορίζει εγκύκλιος του ΟΓΑ, που ερμηνεύει σχετική διάταξη του νόμου 4384/2016 (άρθρο 58).


Η έκδοση εργοσήμου από εργοδότη με τον οποίο ο εργάτης γης δεν έχει υπογράψει σύμβαση δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ, τονίζεται στην εγκύκλιο του ΟΓΑ.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο, παρέχεται πια η δυνατότητα να καλύπτονται κενές θέσεις για εξαρτημένη και για εποχική εργασία, στην αγροτική οικονομία.

Ουσιαστικά, η εγκύκλιος αφορά ειδικά τις περιπτώσεις των εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων. Δεν ισχύει όμως για εργαζόμενους στην πτηνοτροφία, καθώς και για εργάτες σε στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και αλιεργάτες, οι θέσεις των οποίων καλύπτονται αποκλειστικά με τη διαδικασία της μετάκλησης, χωρίς δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων με παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.
Στους ως άνω πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας άδεια εργασίας διάρκειας έξι μηνών, ισόχρονη με την αναβολή απομάκρυνσης.
Συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας εργασίας είναι η ίδια με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναβολής απομάκρυνσης. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών που θα λάβουν άδεια εργασίας, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ με εργόσημο.
Επισημαίνεται ότι οι εργάτες γης που βρίσκονται υπό αναβολή απομάκρυνσης μπορούν να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας, με εξαίρεση:
α) τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
β) Το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
γ) Τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Ρόδου, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Οι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να εγγραφούν/ επανεγγραφούν στον ΟΓΑ, θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, προσκομίζοντας:
* Το διαβατήριό τους, εφόσον υπάρχει και ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι σε ισχύ.
* Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.
* Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
* Βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του ν.3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 του ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή (όπως προβλέπεται στην παρ.1 β του άρθρου 3 της ΚΥΑ αριθμ. 53619/735/ 7-12-2015).
* Την άδεια εργασίας (η οποία πρέπει να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο) της αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ισχύ.
* Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας.
* Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης.
Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου, αρκεί η εξαργύρωση αυτή να έχει λάβει χώρα μέσα στο εξάμηνο ισχύος της άδειας εργασίας. Επισημαίνεται ότι, η έκδοση εργοσήμου από εργοδότη με τον οποίο ο εργάτης γης δεν έχει υπογράψει σύμβαση δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ.
Οι πολίτες τρίτων χωρών που θα δεχτούν να δουλέψουν ως εργάτες γης θα τύχουν των παροχών ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, αφού θα έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Στην ίδια εγκύκλιο εξειδικεύεται ότι για περιπτώσεις δικαιούχων διεθνούς προστασίας, αλλοδαπών ή ανθιγενών και για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής χορηγείται άδεια εργασίας, η οποία μπορεί να έχει:
* Εξάμηνη διάρκεια στις περιπτώσεις πλήρους καταγραφής της αίτησης.
* Ετήσια διάρκεια στις περιπτώσεις απλής καταγραφής. Η βασικότερη αλλαγή που επέρχεται με το ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α' 51) είναι η κατάργηση της κατοχής άδειας εργασίας ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των παραπάνω κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου