.

.......Νέα παράταση στα σχέδια βελτίωσης,μέχρι τις αρχές του Αυγούστου!!!...(Μπορεί να δωθούν οι εγκρίσεις όταν οι μύγες είναι παχειές)........Δεκτές προς επιδότηση και οι δεξαμενές....... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Τεχνητή γονιμοποίηση φυτών
Η τεχνητή γονιμοποίηση είναι απλούστατη εργασία· αρκεί να πάρει κάποιος τη γύρη με το άκρο χρωστήρα και να την αποθέσει στο στίγμα. Μετά από λίγο βλέπουμε το όργανο να καλύπτεται από τη γονιμοποιό σκόνη, η οποία μπορεί να μείνει προσκολλημένη εκεί για πολύ χρόνο· απαιτείται δε γι’ αυτό ελάχιστη γύρη. Επειδή κάθε στίγμα πολλές φορές παρουσιάζει πολλούς λοβούς, πρέπει τα διάφορα μέρη του να αγγίζονται με τον χρωστήρα γιατί το καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει ιδιαίτερο όργανο και σε πολλά άνθη η προσκόλληση των στιγμάτων δεν επιτυγχάνει την πλήρη ένωσή τους.

Όταν το στίγμα εξέχει μπορεί να εναποτεθεί η γύρη με οποιοδήποτε είδος χρωστήρα, αλλά όταν είναι εσωτερικό, πρέπει να έχουμε πολύ μικρούς χρωστήρες, οι οποίοι να εισχωρούν εύκολα στο εσωτερικού του άνθους για να φθάνει εύκολα το στίγμα. Συμβαίνει κάποιες φορές το θηλυκό όργανο να είναι έτσι κλεισμένο, ή τοποθετημένο τόσο χαμηλά ώστε να μην μπορούμε να το φτάσουμε, οπότε οποιαδήποτε γονιμοποίηση θα ήταν αδύνατη εάν δεν καταφεύγαμε σε αληθινές εγχειρήσεις, οι οποίες στην περίπτωση αυτή συνίσταται στο να σκίζουμε τη στεφάνη – που συμβαίνει πολλές φορές – για να αφαιρεθούν τα αρσενικά όργανα (οι στήμονες) και να επιτεθεί η γύρη. Έτσι και γονιμοποιηθεί μια φορά το στίγμα από ξένη γύρη, η κύρια γύρη του συγκεκριμένου άνθους δεν έχει καμία επίδραση πλέον.

Σε όλη αυτή την εργασία πρέπει όσο είναι δυνατόν να μιμηθούμε τη φύση και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότατα μυστήρια αυτής.
Για να αποθέσουμε λοιπόν τη γύρη επάνω στα στίγματα πρέπει να περιμένουμε την τακτική ώρα του ανοίγματος των ανθέων. Στα περισσότερα από αυτά το πρωί είναι η στιγμή κατά την οποία το στίγμα είναι επιδεκτικό να δεχτεί τη γύρη, η οποία συγκρατείται εύκολα από το γλοιώδες ρευστό που έχει εκρεύσει κατά τη νύχτα και έχει καλύψει την επιφάνεια του στίγματος και το οποίο ο ήλιος δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποξηράνει. Το πρωί λοιπόν, πριν από τις 9:00 πρέπει να εκτελούμε τη γονιμοποίηση· όταν τα άνθη διαρκούν πολλές ημέρες είναι συνετό να επαναλαμβάνουμε αυτή την εργασία κάθε πρωινό για να είμαστε βέβαιοι ότι πετύχαμε την κατάλληλη στιγμή, κατά την οποία το στίγμα είναι έτοιμο να δεχτεί τη γονιμοποίηση.

Μπορούμε ωστόσο να κάνουμε τη γονιμοποίηση με γυάλινο σωλήνα. Βάζουμε το σωλήνα επάνω στο άνθος από το οποίο θέλουμε να πάρουμε τη γύρη, εισπνέουμε από το στόμα με τρόπο ώστε αυτή να μπει στο σωλήνα, έπειτα επιθέτουμε τον σωλήνα στο άνθος που θέλουμε να γονιμοποιήσουμε, φυσάμε και η εργασία έχει εκτελεστεί. Αυτή η μέθοδος γίνεται με μεγάλη επιτυχία κυρίως στην Ιταλία, στο Βέλγιο και προπάντων στην Αγγλία όπου με τη γονιμοποίηση κατάφεραν να επιτύχουν άριστες ποικιλίες ανθέων.

Πηγή: Ελληνική Γεωργία


ΠΗΓΗ: http://svouranews.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου