.

.......Νέα παράταση στα σχέδια βελτίωσης,μέχρι τις αρχές του Αυγούστου!!!...(Μπορεί να δωθούν οι εγκρίσεις όταν οι μύγες είναι παχειές)........Δεκτές προς επιδότηση και οι δεξαμενές....... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Καλλιέργεια Βίκου | Εποχή ΣποράςΆριστη ζωοτροφή για τη βόσκηση κοπαδιών αφού καλλιεργείται για την παραγωγή καρπού, σανού, ενσίρωσης και σαν φυτό χλωράς λίπανσης.
Ο βίκος (Vicia sativa) καλλιεργείται για ζωοτροφή ή ως φυτό χλωράς λίπανσης. Είναι από τα κυριότερα ψυχανθή και ο σανός του έχει υψηλή θρεπτική αξία στη διατροφή των ζώων.

Εδαφοκλιματικές Απαιτήσεις

Προσαρμόζεται σε δροσερά κλίματα αφού τα νεαρά φυτά αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και -10 0C. Έχει μικρές εδαφικές απαιτήσεις αλλά προσαρμόζεται καλύτερα σε εδάφη που έχουν καλή αποστράγγιση και pH 6-7.

Καλλιεργητικές Τεχνικές

Σπορά

Κατάλληλη εποχή σποράς θεωρείται από 15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου. Σπορά από μέσα έως τέλους Φεβρουαρίου γίνεται μόνο σε περιοχές που επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Η σπορά γίνεται με την σπαρτική μηχανή σιτηρών, σε γραμμές, με απόσταση μεταξύ των γραμμών 25 cm. Η ποσότητα του σπόρου που χρησιμοποιείται,  εξαρτάται από το εάν η καλλιέργεια προορίζεται για παραγωγή καρπού ή για σανό με ποσότητα 16 kg/στρ. και 18 kg/στρ., αντίστοιχα. Πριν τη σπορά δε γίνεται ιδιαίτερη κατεργασία του εδάφους για την προετοιμασία της σποροκλίνης. Το φθινοπωρινό όργωμα και στην συνέχεια το δισκοβάρνισμα είναι αρκετά.

Λίπανση

Ο βίκος καλύπτει τις ανάγκες του σε άζωτο με την αζωτοδέσμευση, για το λόγο αυτό δεν λιπαίνεται. Σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτεί μόνο φώσφορο σε ποσότητα 6 kg P2O5 /στρ.

Καταπολέμηση Ζιζανίων

Η καταπολέμηση γίνεται με προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.

Συγκομιδή και Αποδόσεις

  • Για σανό. Η κοπή των φυτών γίνεται με χορτοκοπτική μηχανή στην συνέχεια αφήνονται στο έδαφος για να ξεραθούν και να γίνει η δεματοποίηση τους. Ως κρίσιμο είναι το στάδιο κοπής θεωρείται όταν οι περισσότεροι λοβοί έχουν αποκτήσει τα 2/3 του φυσικού τους μεγέθους .
  • Για ενσίρωση. Η κοπή γίνεται με ειδικό μηχάνημα το οποίο τεμαχίζει τα φυτά σε μικρά κομμάτια τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στο χώρο που γίνεται η ενσίρωση. Η κοπή γίνεται στο ίδιο στάδιο που γίνεται και για το σανό.
  • Βόσκηση: Η σπορά γίνεται το φθινόπωρο ώστε να ξεκινήσει η βόσκηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι κτηνοτρόφοι είναι η έναρξη της βόσκησης να γίνεται όταν τα φυτά έχουν ύψος 15 cm για να μπορούν τα φυτά να αναβλαστήσουν μετά την κοπή.
  • Καρποδοτική καλλιέργεια:  Η συγκομιδή γίνεται όταν οι λοβοί αρχίζουν να κιτρινίζουν με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Τα φυτά τα αφήνονται να ξεραθούν και στη συνέχεια ακολουθεί ο αλωνισμός τους. Το μειονέκτημα σε αυτήν την μορφή συγκομιδής είναι η απώλεια των σπόρων από το σπάσιμο των λοβών . Οι αποδόσεις στην χορτοδοτική καλλιέργεια φτάνουν τα 500-1000 kg/στρ. και στην καρποδοτική τα 150-220 kg/στρ.

Ασθένειες – Εχθροί

Εχθροί: Άπιο (Apion pisi), Βρούχος (Bruchus branchialis)
Ασθένειες: Τήξεις (Rhizoctonia solani και R. Violacea), Σήψεις στελεχών (Macrophomina phaseolina, Scleroyinia sclerotiorum και Botritys cinerea), Κηλίδωση φύλλων (Ascochyta pinodella), Σκωρίαση (Uromyces fabae), Ιός της κίτρινης δακτυλίωσης της αγκινάρας (artichoke yellow ringspot virus, AYRSV).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου