.

.......Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Προνοητικότητα και στα σιτηρά για ωίδιο, πυρηνοφόρα, σεπτορίωση

Την περσινή καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκε σοβαρή προσβολή των σιτηρών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας από ωίδιο, ενώ υπήρξαν και µεικτές µολύνσεις από ωίδιο, πυρηνοφόρα και σεπτορίωση, οι οποίες ήταν κατά τόπους έντονες.

Με αφορµή αυτό, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου υπενθυµίζουν στους παραγωγούς ότι ο περιορισµός ή και η αποφυγή σοβαρών ασθενειών βασίζεται στην πρόληψη, που συµβάλλει ουσιαστικά στη µεγιστοποίηση της παραγωγής και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος.
Καλλιεργητικά προληπτικά µέτρα πριν τη σπορά:
1. Η αµειψισπορά αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε ζιζάνια, εχθρούς και ασθένειες, ενώ βελτιώνει και τη γονιµότητα του εδάφους.
2. Η κατεργασία του εδάφους αυξάνει το κόστος προετοιµασίας, γι’ αυτό πρέπει να είναι µειωµένη σε καλλιέργειες µε µικρή προστιθέµενη αξία, όπως το σιτάρι, καθώς και σε χωράφια µε µεγάλη κλίση (κίνδυνος διάβρωσης). Το όργωµα να γίνεται σε έτη αµειψισποράς µε προσοδοφόρες καλλιέργειες, µιας και συνεχίζει να επιδρά ευνοϊκά για τα επόµενα 1-2 χρόνια.
3. Μέριµνα για καλή αποστράγγιση εδάφους, καθώς σε ασφυκτικές συνθήκες ευνοούνται προσβολές από εδαφογενείς µύκητες.
4. Βασικό µέτρο πρόληψης αποτελούν οι ανθεκτικές ποικιλίες και η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο εξασφαλίζεται µε τη σπορά µόνο πιστοποιηµένου σπόρου. Επίσης, µε τον επενδεδυµένο σπόρο παρέχεται επιπλέον προστασία από εχθρούς και ασθένειες.
5. Η υπερβολική λίπανση αυξάνει την ευπάθεια των φυτών σε µυκητολογικές προσβολές και στο πλάγιασµα.
Σηµειωτέον, οι ειδικοί τονίζουν ότι µε τη ζιζανιοκτονία µεγιστοποιείται η παραγωγή και ελαχιστοποιείται η επιµόλυνση του σπόρου µε ξένες ύλες. Τέλος, επειδή πολλά παθογόνα διαχειµάζουν στα υπολείµµατα της καλλιέργειας στο έδαφος, απαιτείται καταστροφή και ενσωµάτωση της καλαµιάς µε όργωµα, όταν οι µυκητολογικές προσβολές είναι έντονες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου