.

.......................... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . .............................. .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι.............Μεγάλη προσοχή στις φωτιές!!...... Μην πετάτε αναμμένα αποτσίγαρα,μην δουλεύετε τροχό στην ύπαιθρο,μην κάνετε ηλεκτροκόληση κοντά σε ξερά χόρτα....Οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.....Τα θαλάσσια στρώματα παρασύρονται πολύ εύκολα απο τους πολύ δυνατούς βοριάδες....Προσοχή στα παιδιά......Η Περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει ότι υπογράφηκε η 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών", στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται συνολικά στην Περιφέρεια Κρήτης 1.686 Νέοι Γεωργοί με δημόσια δαπάνη 34.084.500,00 ευρώ. Τα τελικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: http://www.crete.gov.gr/ (Ενότητες: Ενημέρωση-Δράσεις-Πρωτογενής Τομέας). ......

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Κεφαλικός φόρος 650 ευρώ για αγρότες - κτηνοτρόφους

Συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο νέο νομοθετικό καθεστώς, που θα διέπει τη φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων από 1ης Ιανουαρίου 2014, ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών η Φεβρωνία Πατριανάκου με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Ειδικότερα, με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, το σύνολο των αγροτών, επομένως ακόμα και εκείνοι που διαθέτουν μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή μικρό αριθμό εκτρεφόμενων ζώων, οι οποίοι αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία, θα υποχρεούνται να τηρούν και να εκδίδουν φορολογικά βιβλία και στοιχεία.
Την ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτητική αυτή διαδικασία οι αγρότες, καθώς και όσοι διαθέτουν αγροτικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είναι έως και αδύνατον να διεκπεραιώνουν μόνοι τους, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε ειδική επαγγελματική συνδρομή, που συνεπάγεται εκτός από ταλαιπωρία και κόστος. Πέραν της επιβάρυνσης αυτής, όμως, θα υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως και το τέλος επιτηδεύματος.
Με τον τρόπο αυτό όμως δημιουργείται αδιέξοδο για τους αγρότες με μικρές στρεμματικές και συνολικές αποδόσεις και για τα φυσικά πρόσωπα με μικρά αγροτικά εισοδήματα, δεδομένου ότι πλέον η καλλιέργεια των περιορισμένων στρεμματικά εκτάσεων και η εκτροφή μικρού αριθμού ζώων καθίσταται ασύμφορη, με ό,τι συνεπάγεται για την αγροτική οικονομία, πολλώ δε μάλλον για την επιδιωκόμενη επανεκκίνηση της.
Η Βουλευτής Λακωνίας θέτει σειρά αναλυτικών ερωτημάτων, με τα οποία ζητά να εξαιρεθούν τα μικρά αγροτικά εισοδήματα από τη φορολόγηση βάσει βιβλίων εσόδων και εξόδων, καθώς και από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος, επισημαίνοντας ότι ο Υπουργός Οικονομικών είχε δεσμευθεί για τη ρύθμιση αυτή, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής. Ζητά επίσης, για τα μεγαλύτερα αγροτικά εισοδήματα, να υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος και να ισχύσουν και για αυτά οι ειδικότερες εξαιρέσεις που ούτως ή άλλως προβλέπει ο Νόμος για τα εισοδήματα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Δηλαδή, ζητά να μην καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος οι αγρότες με μεγαλύτερα αγροτικά εισοδήματα που βρίσκονται σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, εκείνοι που ασκούν δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο της 5ετίας και όσοι απέχουν 3 χρόνια από το έτος συνταξιοδότησής τους.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής:
Στο νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) είχε προβλεφθεί ότι υπάγονται οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, καθώς και οι αγρότες που πωλούν τα αγαθά τους στη λαϊκή αγορά και μόνον για τη δραστηριότητά τους αυτή. Ρητώς είχε προβλεφθεί ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα και συνεπώς δεν υποχρεούνται σε τήρηση των προβλεπόμενων από αυτόν φορολογικών στοιχείων και ότι το εισόδημά τους από την άσκηση της δραστηριότητάς τους προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο (υποπαρ. Ε1 του Ν. 4093/9-11-2012 σε συνδυασμό με εγκύκλιο Υπ. Οικονομικών 1004/04-01-2013).
Λίγες ημέρες όμως μετά την ψήφιση του Κ.Φ.Α.Σ., ψηφίστηκε ο Ν. 4110/18-1-2013, με τον οποίο καταργείται, από 1ης-1-2014, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των αγροτών, βάσει του οποίου καθορίζονταν κατ’ έτος τα ελάχιστα τεκμαρτά ποσά δηλωτέου εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης, είδος προϊόντος και είδος εκτρεφόμενου ζώου κατά περίπτωση.
Με την κατάργηση όμως της διάταξης αυτής, καταργείται και μία από τις προϋποθέσεις υπαγωγής των αγροτών στο ειδικό καθεστώς, για το οποίο δεν προβλεπόταν η υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Κατά συνέπεια και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όπως προκύπτει, θα υποχρεούνται σε τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κ.Φ.Α.Σ. βιβλίων και στοιχείων, από 1-1-2014.
Επιπλέον και με το νέο πλέον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), η αγροτική δραστηριότητα ορίζεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία φορολογείται, από 1ης-1-2014 με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.
Με το καθεστώς αυτό που διαμορφώνεται, το σύνολο των αγροτών, επομένως ακόμα και εκείνοι που διαθέτουν μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή μικρό αριθμό εκτρεφόμενων ζώων, οι οποίοι αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία, θα υποχρεούνται να υπαχθούν σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία τήρησης και έκδοσης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
Τη διαδικασία αυτή οι αγρότες είναι έως και αδύνατον να διεκπεραιώνουν μόνοι τους, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε ειδική επαγγελματική συνδρομή, που συνεπάγεται εκτός από ταλαιπωρία και κόστος. Πέραν της επιβάρυνσης αυτής, όμως, θα υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως και το τέλος επιτηδεύματος.
Είναι προφανέστατο το αδιέξοδο που δημιουργείται για τους αγρότες με μικρές στρεμματικές και συνολικές αποδόσεις και τα φυσικά πρόσωπα με μικρά αγροτικά εισοδήματα, δεδομένου ότι πλέον η καλλιέργεια των περιορισμένων στρεμματικά εκτάσεων και η εκτροφή μικρού αριθμού ζώων καθίσταται ασύμφορη, με ό,τι συνεπάγεται για την αγροτική οικονομία, πολλώ δε μάλλον για την επιδιωκόμενη επανεκκίνηση της.
Κατά τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου και μετέπειτα Ν. 4110/2013, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, είχατε δεσμευθεί ότι θα εξαιρεθούν τα μικρά αγροτικά εισοδήματα από τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος βάσει βιβλίων εσόδων-εξόδων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.- Προτίθεται να εξαιρέσει τα μικρά αγροτικά εισοδήματα από την υποχρέωση τήρησης και έκδοσης βιβλίων και στοιχείων, καθώς και καταβολής τέλους επιτηδεύματος; Τι είδους όριο θα τεθεί (π.χ. εισοδηματικό, στρεμματικό) και με ποια συγκεκριμένα κριτήρια;
2.- Στην περίπτωση αυτή, με ποιο τρόπο θα φορολογούνται τα μικρά αγροτικά εισοδήματα που θα εξαιρεθούν από τη φορολόγηση βάσει βιβλίου εσόδων-εξόδων, δεδομένου ότι καταργείται, από 1ης-1-2014, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού γεωργικού εισοδήματος;
3.- Ποιες κατηγορίες τελικά αγροτικών εισοδημάτων θα φορολογούνται από 1ης-1-2014 βάσει βιβλίου εσόδων-εξόδων; Κατ’ επέκταση για ποιες κατηγορίες αγροτών, αλλά και φυσικών προσώπων που δηλώνουν αγροτικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα ισχύσει η υποχρέωση τήρησης-έκδοσης φορολογικών στοιχείων και βιβλίων και ποιων συγκεκριμένα;
4.- Προτίθεται να εξαιρέσει από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος τους αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν επιπλέον και αγροτικό εισόδημα, οι οποίοι θα υπαχθούν τελικά στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.; Σε περίπτωση που δεν προβεί στη ρύθμιση αυτή, προτίθεται να προβλέψει μειωμένο τέλος επιτηδεύματος;
5.- Θα ισχύσουν, για τους αγρότες που θα κριθούν υπόχρεοι για καταβολή τέλους επιτηδεύματος, οι προβλεπόμενες (παρ. 3 άρθρου 31 Ν. 3986/2011) εξαιρέσεις που ισχύουν για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες; Θα εξαιρεθούν δηλαδή από την καταβολή του τέλους οι αγρότες των χωριών με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και των νησιών με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, οι αγρότες που ασκούν δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο της 5ετίας και αυτοί που απέχουν 3 χρόνια από το έτος συνταξιοδότησής τους; Στην τελευταία περίπτωση, ποιο ηλικιακό έτος θα λογίζεται ως έτος συνταξιοδότησης;
Paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου