.

.......Νέα παράταση στα σχέδια βελτίωσης,μέχρι τις αρχές του Αυγούστου!!!...(Μπορεί να δωθούν οι εγκρίσεις όταν οι μύγες είναι παχειές)........Δεκτές προς επιδότηση και οι δεξαμενές....... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Ρόλος του Νιτρικού Ασβεστίου, σαν ασβεστούχο λίπασμα

Αποτέλεσμα εικόνας για λιπάσματα φωτο

Το νιτρικό ασβέστιο ή νιτροασβεστίτης είναι ένα άχρωμο, ανόργανο άλας με χημικό τύπο Ca(NO3)2.4H2O. Είναι ευδιάλυτο στο νερό και έχει θερμοκρασία κρυστάλλωσης 42,7 °C. Η άνυδρη μορφή του άλατος αυτού, κρυσταλλώνεται σε θερμοκρασίες ανώτερες από 51,1 °C. Η πυκνότητά του είναι 2,36 g/m3. Επειδή είναι πολύ υγροσκοπικό πρέπει να φυλάγεται σε πολύ ξηρό μέρος χωρίς υγρασία. Η διαλυτότητα του άνυδρου άλατος στο νερό είναι 127 στα 100ml, σε 20 °C. Το νιτρικό ασβέστιο παρασκευάζεται από τον ασβεστόλιθο με κατεργασία με αραιό νιτρικό οξύ. Σχηματίζεται επίσης κατά την απορρόφηση οξειδίου του αζώτου από ασβεστοπολτό.(πηγή:el.wikipedia.org)

Πέρα από τη θρεπτική του αξία, το νιτρικό ασβέστιο, βελτιώνει διάφορους τύπους αμμωδών και αργιλωδών εδαφών, από τα όξινα των υγρών περιοχών, ως τα αλατούχα – αλκαλικά των ξηρών περιοχών.Στα όξινα εδάφη, λόγω της χρήσης λιπασμάτων που περιέχουν αμμωνιακό άζωτο ή ουρία, παρουσιάζεται όλο και πιο έντονη τροφοπενία ασβεστίου, γιατί η οξίνιση που προκαλούν αυτά τα λιπάσματα, μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα ασβεστίου. Αντίθετα, το νιτρικό ασβέστιο εφοδιάζει το έδαφος με υδατοδιαλυτό ασβέστιο και δεν προκαλεί οξίνιση. Έτσι, διατηρείται περισσότερο το PΗ του εδάφους και μειώνεται η ανάγκη εφαρμογής ανθρακικού ασβεστίου. Η διατήρηση, αυτή, του PΗ, συντελεί και στη διαθεσιμότητα ζωτικών ιχνοστοιχείων, όπως είναι το μολυβδαίνιο και ο σίδηρος.
Στα αλκαλικά εδάφη, παρατηρείται περιεκτικότητα σε νάτριο που ξεπερνά το 15% του συνόλου των ανταλλάξιμων κατιόντων. Έτσι, συχνά, εμφανίζεται έλλειψη διαθέσιμου ασβεστίου και καλίου, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ανάπτυξη της καλλιέργειας. Το ασβέστιο, όμως, αντικαθιστά το διαλυμένο και ανταλλάξιμο νάτριο, που στη συνέχεια εκπλένεται με το πότισμα. Για αυτό, το νιτρικό ασβέστιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη μείωση του νατρίου κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας.
Στα αλατούχα εδάφη, η συσσώρευση των αλάτων, και ειδικά των αλάτων νατρίου και μαγνησίου, προκαλεί μείωση των αποδόσεων. Όπως συμβαίνει και στα αλκαλικά εδάφη, η εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου, προκαλεί αντικατάσταση του νατρίου από ασβέστιο και απομάκρυνση του με έκπλυση.
Στα ασβεστούχα εδάφη, γενικά θεωρείται πως υπάρχουν επαρκείς ποσότητες ασβεστίου. Όμως, αυτό το ασβέστιο μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμο στα φυτά, γιατί τα κατιόντα ασβεστίου μπορεί να απορροφηθούν από τα εδαφικά τεμαχίδια ή να δημιουργήσουν αδιάλυτες ενώσεις με άλλα στοιχεία. Έτσι, το ασβέστιο του νιτρικού ασβεστίου είναι ευεργετικό ακόμα και για ασβεστούχα εδάφη.

Το ασβέστιο (Ca), είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τις καλλιέργειες, λόγω του διπλού του ρόλου, τόσο στη θρέψη του φυτού, δηλαδή τα φυτά δεν αναπτύσσονται χωρίς αυτό, όσο και στην επίτευξη καλής εδαφικής δομής.Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την ομαλή και υγιή ανάπτυξη νεαρών ιστών, καθώς επίσης και για καλύτερο χρώμα, αντοχή και ποιότητα καρπών. Το ασβέστιο, σαν στοιχείο που αυξάνει την ξηρή ουσία στους καρπούς και στο φύλλωμα των φυτών, αυξάνει την αντοχή τους στον παγετό, λόγω της μείωσης του σημείου πήξεως, που προκαλεί.Ένα χαρακτηριστικό του ασβεστίου είναι το ότι δεν μετακινείται εύκολα μέσα στο φυτό και για αυτό πρέπει το ριζικό σύστημα να περιβάλλεται συνεχώς από μια σταθερή και επαρκή πηγή υδατοδιαλυτού ασβεστίου. Με την τακτική χρήση νιτρικού ασβεστίου αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όπως φάνηκε και από την προαναφερθείσα επίδραση των νιτρικών ανιόντων στην απορρόφηση των κατιόντων ασβεστίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου